Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola

Maturitní otázky průmyslová škola

Název Goodness Staženo

Maturitní otázky z elektrických strojů a přistrojů

Jedná se o zpracované maturitní okruhy z oblasti elektrických strojů a přístrojů dle níže uvedeného rozpisu. Otázky 1 a 11 nejsou vypracovány! Součást... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

184x

Tepelné zpracování oceli

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

202x

Druhy spojování v obalových technikách

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku na dané téma. Práce představuje jednotlivé možnosti spojení materiálů a jaké podmínky se k tomu váží. Představ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

137x

Etikety

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku se zaměřením na etikety. Práce představuje nejen jednotlivé druhy etiket, ale také způsob jejich nalepení, tis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

9x

Typy obalů z kompozitních materiálů

Práce je zpracováním maturitní orázky z obalových technik. Představuje rozdělení obalů. jednotlivé matirály, popis jednolivých kompozitních (kombinova... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

270x

Elektrická zařízení ve zdravotnictví - maturitní otázka 22/48

Práce nejprve definuje požadavky na připojení nemocničního okruhu k síti a na elektrická zařízení ve zdravotnictví. Poté stručně popisuje jednotlivé t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

12x

Lineární motor, pohon s elektrickou hřídelí a indukční spojka - maturitní otázka 23/48

Práce charakterizuje jednotlivé typy lineárních motorů a ukazuje několik možností, jakými se mohou spojit asynchronní motory do elektrického hřídele. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

17x

Trojfázový indukční motor (řízení úhlové rychlosti) - maturitní otázka 11/48

Práce se podrobně zabývá jednotlivými způsoby, jakými lze řídit úhlovou rychlost indukčního motoru. Každý ze způsobů je popsán a je k němu přidána mec... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

6x

Elektrické vytápění - maturitní otázka 13/48

Práce definuje a charakterizuje jednotlivé způsoby přímého a nepřímého vytápění. V druhé části se věnuje přínosům a nevýhodám akumulace do vody. Posle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

174x

Trojfázový komutátorový motor - maturitní otázka 14/48

Práce v prvé části charakterizuje komutátorový a trojfázový komutátorový motor. Poté se již věnuje rozdílům v napájení trojfázových sériových a deriva... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

22x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]