Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví

Maturitní otázky účetnictví

Název Goodness Staženo

Maturitní otázky z účetnictví

Jedná se o soubor maturitních otázek z účetnictví. V jednotlivých okruzích jsou definovány základní pojmy vztahující se k dané problematice. Součástí ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1135x

Rozvaha a změna rozvahových položek - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z účetnictví, která se věnuje rozvaze, jejímu obsahu a schématu nebo průběhu změn jednotlivých položek v rámc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

88x

Účetní technika - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z účetnictví, která představuje některé základní informace o této oblasti. Vypracováno hlavně pro studenty EU... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

26x

Maturitní otázky z účetnictví

Práce obsahuje 22 velmi důkladně, ale zároveň přehledně zpracovaných maturitních otázek z účetnictví. Probráno je široké spektrum účetnické problemati... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

36x

Daňová evidence příjmů a výdajů

Teorie k maturitní otázce z účetnictví.
Obsah:
1. Podnikání
2. Knihy evidence
3. Zapisování do peněžního deníku
4. Peně... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

189x

Maturitní otázky z účetnictví

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

68x

Maturitní otázky z účetnictví

Dlouhodobý majetek - členění, pořizovací cena, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, oceňování. Účtování o pořizení dlouhodobého majetku - pořizování ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

214x

Maturitní otázky - účetnictví

Práce se velmi podrobně, v rozsahu 3 až 4 stran na okruh, zabývá těmito maturitními otázkami:
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

597x

Účtování a oceňování zásob

V práci jsou heslovitě charakterizovány rozdíly ve členění zásob a materiálu, dále se věnuje zásobám vlastní výroby, zboží, jejich způsobům účtování, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

40x

Majetek podniku a zdroje krytí majetku - maturitní otázka

Práce formou hesel, ale i souvislého textu vysvětluje základní znaky majetku, jeho členění a jednotlivé způsoby jeho krytí.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

45x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]