Seminarky.cz > Maturitní otázky > Zdravotnická škola

Maturitní otázky zdravotnická škola

Název Goodness Staženo

Diabetes mellitus - maturitní otázka 5/15

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z vnitřního lékařství, která se věnuje jednotlivým typům tohoto onemocnění, jeho klinickým příznakům a způsob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

605x

Systém zdravotní péče v ČR - maturitní otázka

Maturitní otázka velmi stručně seznamuje se systémem zdravotní péče v ČR. Vyjmenovává principy péče o zdraví. Charakterizuje zdravotní a zdravotnickou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

549x

Cévní mozková příhoda - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá problematikou cévní mozkové příhody. Nejprve uvádí základní klasifikaci, poté se věnuje příznakům rozvíjejícího se ikt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

416x

Poruchy vědomí - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá problematikou poruch vědomí. Nejprve uvádí základní rozdělení, včetně klasifikace, poté jmenuje nejčastější nitrolební... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

412x

Ošetřovatelský proces u zánětu ledvin a močového měchýře - maturitní otázka

Vypracovaná maturitní otázka se stručně věnuje ošetřovatelskému procesu u zánětu ledvin a močového měchýře. Charakterizuje obě onemocnění. Uvádí jejic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

363x

Hypertenzní choroba - maturitní otázka 6/15

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z vnitřního lékařství, která se věnuje popisu příznaků, průběhu a možnostem léčení hypertenzní choroby, tedy ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

341x

Appendicitis acuta - maturitní otázka 10/15

Tato maturitní otázka z chirurgie obsahuje informace o nejčastějších náhlých břišních příhodách, postihujících člověka v kterékoli věkové skupině. Pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

297x

Ošetření nemocných s Ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) - maturitní otázka

Tato maturitní otázka z ošetřovatelství se zabývá Ischemickou chorobou dolních končetin. Věnuje se jejím příznakům a příčinám a následné péči o nemocn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

276x

Akutní infarkt myokardu a ischemická choroba plic - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje ischemické chorobě plic a akutnímu infarktu myokardu. Nejprve jmenuje rizikové faktory vzniku obou onemocnění, poté po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

274x

Glomerulonefritidy - maturitní otázka 8/15

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z vnitřního lékařství, která se věnuje onemocnění zvaného glomorulonedritida s tím, že představuje jednotlivé... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

268x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]