Seminarky.cz > Maturitní otázky > Zdravotnická škola

Maturitní otázky zdravotnická škola

Název Goodness Staženo

Diabetes mellitus - maturitní otázka 5/15

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z vnitřního lékařství, která se věnuje jednotlivým typům tohoto onemocnění, jeho klinickým příznakům a způsob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

1148x

Systém zdravotní péče v ČR - maturitní otázka

Maturitní otázka velmi stručně seznamuje se systémem zdravotní péče v ČR. Vyjmenovává principy péče o zdraví. Charakterizuje zdravotní a zdravotnickou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

820x

Cévní mozková příhoda - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá problematikou cévní mozkové příhody. Nejprve uvádí základní klasifikaci, poté se věnuje příznakům rozvíjejícího se ikt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

809x

Poruchy vědomí - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá problematikou poruch vědomí. Nejprve uvádí základní rozdělení, včetně klasifikace, poté jmenuje nejčastější nitrolební... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

645x

Ošetřovatelský proces u zánětu ledvin a močového měchýře - maturitní otázka

Vypracovaná maturitní otázka se stručně věnuje ošetřovatelskému procesu u zánětu ledvin a močového měchýře. Charakterizuje obě onemocnění. Uvádí jejic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

572x

Hypertenzní choroba - maturitní otázka 6/15

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z vnitřního lékařství, která se věnuje popisu příznaků, průběhu a možnostem léčení hypertenzní choroby, tedy ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

557x

Akutní infarkt myokardu a ischemická choroba plic - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje ischemické chorobě plic a akutnímu infarktu myokardu. Nejprve jmenuje rizikové faktory vzniku obou onemocnění, poté po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

552x

Zhotovení skusové šablony, individuální otiskové lžíce a mezerníku - maturitní otázka 13/13

Tématem maturitní otázky je zhotovení skusové šablony, individuální otiskové lžíce a mezerníku. Popsány jsou používané materiály a postup výroby. Před... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

529x

Ošetřování ženy v těhotenství a během porodu - maturitní otázka

Maturitní otázka uvádí téma ošetřování ženy v těhotenství a během porodu. Pomocí pouze velmi stručných hesel charakterizuje předčasný a včasný porod, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

519x

Ošetření nemocných s Ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) - maturitní otázka

Tato maturitní otázka z ošetřovatelství se zabývá Ischemickou chorobou dolních končetin. Věnuje se jejím příznakům a příčinám a následné péči o nemocn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

514x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]