Elektrotechnika (1) Informační systémy (1) Informatika (6) Operační výzkum a analýza (1) Statistika (2) Stavebnictví (1) Strojírenství (6) Technické - ostatní (6)
Název Goodness Staženo

Statistické zpracování kvantitativních a kvalitativních dat

Základní pojmy - statistické rozhodování, statistické hypotézy, statistické testy, tvrzení, alternativní hypotéza, pravděpodobnost chyby. Postup při t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

51x

Programové vybavení počítačů

Software - systémový, aplikační. Systémový software - operační systém, překladače a sestavovací programy, služební programy, systémy řízení báze dat. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

36x

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 2

Práce obsahuje bezpečnost práce a ochrana zdraví druhou část, ve které popisuje otázky od sedmého čísla. První část i s otázkami naleznete detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Právo

23x

Operační výzkum jako aplikovaná systémová disciplína

Rozhodování - formální a neformální, formy: kvalitativní a kvantitativní. Operační výzkum - podstata operačního výzkumu. Ekonomicko – matematické meto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Operační výzkum a analýza

19x

Zpracování grafiky po Internet

Velikost souboru grafiky pro Internet - přístupově orientovaný, obsahově orientovaný model, formáty a jejich využítí v obou modelech: GIF, JPEG, PNG. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

16x

Datové struktury

Základní datové struktury - údaj, množina údajů, věta, klíč (primární a sekundární). Soubory - homogenní, heterogenní. Soubory dat a jejich organizace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

10x

Informační databázová centra

Zákony na ochranu informací v informačních systémech - zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ze dne 4.4.2000, zákon č. 227/2000 Sb. o elektro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

8x

Základní pilíře objektově orientovaných jazyků

Zapouzdření - charakteristika, výhody, uzavřenost. Dědičnost - potomek a rodič. Polymorfismus = Vícetvarost - charakteristika, význam. Třídy a objekty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

4x

Náklady a ceny v stavebníctve

Práce se zabývá náklady a cenami v stavebníctve. Detailně rozebírá třináct otázek týkající se tohoto problému, které jsou vypsány v obsahu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

1x

Technické kreslení

Práce se zaměřuje na technické kreslení. Popisuje strojnické výkresy, čáry písmo, řez, průřez, přerušení obrazu, kótování oblouků a úhlů, čepové spoje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

1x
1  2  3  »