Matematika (1) Pascal (1) Strojírenství (5) Technické - ostatní (1)
Název Goodness Staženo

Tekutinové mechanismy 1

Práce se zaměřuje na tekutinové mechanismy první část. Popisuje základní otázky ke státnicím. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

3x

Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 1

Práce se zaměřuje na otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu první část. Jedná o vypracované otázky podle obsahu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

1x

Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 2

Práce obsahuje otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu druhou část. Tato práce začíná třináctou otázkou což je rovnovážné diagramy binárních soustav s p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

0x

Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 3

Práce se zaměřuje na otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu třetí část. Práce začíná otázkou číslo 15 jako je pracovní prostředí, stroje a zařízení, OO... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

0x

Tekutinové mechanismy 2

Práce obsahuje tekutinové mechanismy druhou část. Práce rozebírá několik otázek ke státnicím. Začíná dvanáctou otázkou. První část naleznete detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

0x

Algoritmy

Práce se zaměřuje na algoritmy. Práce obsahuje deset základní otázek a několik podotázek týkající se například zásobníku, pointeru, dynamické alokace ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

0x

Environmentální management

Práce se zaměřuje na environmentální management. Obsahuje několik otázek i s odpověďmi na toto téma jako jsou například vyjmenujte alespoň dvě environ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Přírodní - ostatní

0x

Pojem množiny v matematice

Práce se zaměřuje na pojem množiny v matematice. Rozebírá paradox hromady, množiny, formální náležitosti množin a didu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika, Pedagogika

0x