Referáty biochemie a biofyzika

Název Goodness Staženo

Dialýza: principy a průběh

Semestrální práce zaměřená na problematiku dialýzy představuje základní principy tohoto procesu a přehled poznatků s ním souvisejících. Po stručné cha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika, Medicína

354x

CT – Výpočetní tomografie

Práce se věnuje představení historie výpočetní tomografie, jaký je její princip, vznik obrazu a jeho hodnocení. Dále popisuje jednotlivé součásti CT p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika

180x

Dialýza

Práce je zaměřena na téma Dialýza. Cílem práce je informovat o problematice dialýzy, co to je, jaké jsou druhy dialýzy a jak dialýza a ledviny fungují... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika

101x

Sluneční záření, světlo a teplo

Práce se zabývá slunečním zářením, světlem a teplem. Po stručné charakteristice Slunce se věnuje slunečnímu záření. V rámci kapitoly zaměřené na světl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika

41x

Formaldehyd

Práce se věnuje formaldehydu. Uvádí její první syntetizaci. Charakterizuje tento nejjednodušší aldehyd a zabývá se jeho využitím a výskytem v běžném ž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika

22x

Léky na depresi a závislost na lécích

Tato seminární práce se zabývá antidepresivy, jejich druhy, mechanismy účinků i nežádoucími účinky, které mohou na organismus mít. Dále je zde zmíněna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika

3x