Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Finanční oblast > Burzy a cenné papíry

Referáty burzy a cenné papíry

Název Goodness Staženo

Obchodování s cennými papíry na burze

Tato práce se týká obchodování s cennými papíry na burze a je zaměřena na pražskou burzu. Text se věnuje klasifikace dlouhodobých cenných papírů, rati... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

261x

Burza cenných papírů Praha

Historie burzovnictví - chápaní obsahu pojmu burza, charakteristické znaky burzy, 12 let obchodování na pražské burze. Profil BCP - základní směry zam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

217x

Akcie

Důkladná práce zahrnující popis veškerých atributů těchto cenných papírů. V úvodu je vysvětleno, co je akcie. Dále je uvedeno rozdělení akcií z několi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

212x

Historický vývoj burzovnictví ve světě i v ČR

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

133x

Burza

Práce zabývající se podstatou burzy a její funkcí. Uvádí nejen způsoby obchodování na burze, fungibilitu, zabezpečení likvidity, stanovení hodnoty, al... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

117x

Směnka - celkový popis

Obsahem seminární práce je popis i definice směnky cizí a vlastní. Nechybí ani přehled směnečných pojmů. Součástí je i popis převodu vlastnictví směnk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

115x

Analýza cenných papírů

Práce je analýzou cenných papírů, která se zabývá hlavně otázkou správného obchodování s nimi, tedy ve správný okamžik akcie levně koupit a ve správný... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

112x

Světové sekundární trhy - světové burzy a jejich indexy

Tato práce velmi obsáhle a přehledně definuje sekundární trh a vysvětluje základní pojmy. Poté charakterizuje vybrané světové burzy, významné evropské... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry


91x

Opce

Práce popisuje opce, americké, evropské, poptávkovou a také nabídkovou. Charakterizuje typy opcí. Objasňuje termíny jako jsou opční obligace, opční li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

82x

Druh, podoba a forma cenných papírů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

79x
1  2  3  4  5  »