Referáty cad systémy

Název Goodness Staženo

CAD/CAM Systémy a jejich vlastnosti

Práce pojednává o počítačovém systému CAM – Computer Aided Manufacturing (Počítačová podpora výroby), což jsou systémy, které slouží ke zpracování dat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: CAD systémy

341x

Rozdělení CAM systémů

Cílem této práce je bližší seznámení s CAD/CAM systémy a jejich vlastnostmi. Proto práce představuje jejich vývoj, postupný rozvoj a současný stav v t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: CAD systémy

69x

CAM terminologie

Tato práce se zabývá problematikou CAM terminologie. V úvodu CAM stručně definuje, poté se zabývá podporou počítačové výroby. Uvádí příklady CAM softw... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: CAD systémy


7x

3D modely a rendering

Seminární práce s názvem 3D modely a rendering si klade za cíl vytvořit 3D model školy a animaci procházky po škole. Po informacích o historii 3D graf... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: CAD systémy

1x