Referáty daňová problematika

Název Goodness Staženo

Daňová evidence - příklad psího salónu

Práce obsahuje vymyšlený příklad na daňovou evidenci, který je zaměřen na psí salón a práce se skládá ze 3 souborů, kde jsou uvedeny základní informac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

843x

Darovací daň

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

666x

Výpočet měsíčních záloh pro závislou činnost

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Daňová problematika

626x

Aktuální problémy daňové soustavy ČR - esej

Esej se zabývá daňovou soustavou České republiky, zaměřuje se především na její aktuální nedostatky. Autor upozorňuje na problémy systému důchodového ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

470x

Daňový systém ČR

Historie zdanění. Neúvěrové veřejné příjmy. Základní pojmy daňové techniky - daňový subjekt, plátce daně, daňový objekt, daňový základ, zdaňovací obdo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

242x

Vývoj daňové soustavy v ČR

Práce popisuje vývoj daňové soustavy, a to zejména v průběhu 90. let. Obsahuje aktuální tendence v oblasti daní z příjmu, silniční daně, DPH, spotřebn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika


221x

DPH

Práce pojednává o dani z přidané hodnoty. Zabývá se souvisejícím pojmoslovím, povinností být plátcem DPH, zmiňuje typy daňových přiznání. Stručně se v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

139x

Rovná daň

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Daňová problematika

130x

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava České republiky

Příjmy státního rozpočtu. Daňová soustava ČR - přímé daně, nepřímé daně, ostatní daňové příjmy, stručná charakteristika jednotlivých daní (daň z přida... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

106x

Finanční právo - daně a vše kolem nich

Jedná se o průřez daňovými zákony, jako je: daň z příjmu, daň z převodu nemovitostí, daň z pozemků a ze staveb, daň dědická a darovací, spotřební daň,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

92x
1  2  3  4  5  6  »