Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory > Film - filmová teorie, dějiny filmu

Referáty film - filmová teorie, dějiny filmu

Název Goodness Staženo

Scénář na jednominutovou reportáž

Tato práce obsahuje technický scénář ke krátkému dokumentu z prostředí horolezecké stěny.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

973x

Kinematografie

Práce velmi stručně a přehledně provází vývojem kinematografie od úplných počátků až do 40tých let tohoto století. Ukazuje důležité události, vynálezy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

202x

Vývoj filmu ve světě i u nás

Práce se skládá ze dvou částí. První se věnuje vývoji filmu ve světovém měřítku. Zabývá se tak vznikem kinematografu, prvními filmy a dalšími inovacem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

101x

Klíčové momenty vývoje kinematografie

Vznik kinematografie - objev filmu. Počátky - historie filmu, úspěch, první filmový ateliér. Americký film - western - jeho průkopník, Charlie Chaplin... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

37x

Alfred Hitchcock a hororová tvorba - slovensky

Tato práce se věnuje Alfredu Hitchcockovi a hororové tvorbě. Vymezuje její definici. Popisuje, jaká je její podstata. Jmenuje průkopníky hororu ve svě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Umělecké obory - cizojazyčné práce

27x

Filmový festival Karlovy Vary

Seminární práce představuje filmový festival v Karlových Varech (MFF KV). Autor seznamuje s historií festivalu a popisuje průběh této každoroční přehl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Film - rozbory a obsahy

13x

Seznam zkratek používaných ve filmovém průmyslu

Práce obsahuje zkratky vztahující se k televizním a filmovým studiím, organizacím i zemím. Seznam je abecedně seřazen od A do Z a zabývá se jak známým... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

6x

Kambodžská kinematografie

Seminární práce, která mapuje základní historické body kambodžské kinematografie rozdělené přehledně do několika období.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

3x

Steampunk - úvaha

Tato úvaha na téma steampunk se snaží vysvětlit podstatu tohoto pojmu. Autor hledá odpověď na otázku, jak vznikl tento název a jaké je jeho zaměření. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

2x