Referáty fotografie

Název Goodness Staženo

Digitální fotografie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

851x

Za filosofií fotografie - Flusser

Filosofie fotografie - Vilém Flusser, historický vývoj, fotoaparáty, fotograf a fotografické gesto.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

540x

Základní části fotografického přístroje a jeho funkce

V práci jsou popsány jednotlivé části fotografického přístroje a jejich funkce. Autor se věnuje typům fotografických přístrojů, hledáčkům, cloně, závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

246x

Fotografie - esej

Práce se zamýšlí nad fotografií a otázkou, jak její vznik změnil svět, jak fotografie podsouvají realitu, jak se stávají naší náhradní pamětí, nebo ta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

38x

Jindřich Štreit

Seminární práce má za cíl představit fotografa Jindřicha Štreita. V úvodní části je stručný životopis, po kterém následuje zhodnocení Štreita jako dok... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

24x