Referáty genetika

Název Goodness Staženo

Dědičné metabolické poruchy - fenylketonurie

Práce nejprve charakterizuje znaky a mechanismy fungování dědičných metabolických poruch. Poté se podrobně věnuje fenylketonurii od příčiny propuknutí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Genetika

82x

Mutageny, teratogeny

Obecná část definuje a charakterizuje mutagenezi a jednotlivé mutageny. Dále se zaměřuje na otázku teratogenů, ohrožujících řádný vývoj dítěte během t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Genetika

25x

Polygenní dědičnost (dědičnost kvantitativních znaků)

Práce se zabývá dědičnost kvantitativních znaků. Nejprve charakterizuje potřebné pojmy, a poté se věnuj Mendelovým zákonům, četnosti výskytu kvantitat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Genetika

22x

Nukleové kyseliny - podklady k prezentaci

Zpracovaná ústní prezentace na téma nukleových kyselin. V závěru je uveden stručný slovník použitých pojmů. Práce také obsahuje schémata kyselin použi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Genetika

12x

Analýza nukleových kyselin

Práce se zabývá moderními metodami analýzy DNA a genetických onemocnění -- izolací DNA z biologického materiálu, barvením a pruhováním chromozomů, met... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Genetika

4x