Referáty kybernetika

Název Goodness Staženo

Teorie systému - ekonomická kybernetika - model domácnosti

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kybernetika

93x

Kybernetické hrozby

Tato práce se zabývá kybernetickými hrozbami. Definuje základní pojmy související s problematikou. Charakterizuje kyberprostor, i infoware. Popisuje p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kybernetika

42x

Proč je umělá inteligence umělá? - esej

Esej na téma umělá inteligence a obtížnosti donutit stroje abstraktně myslet.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Kybernetika

23x

Diskrétní perceptronová síť

Tato semestrální práce zpracovává téma diskrétní perceptronové sítě a rozpoznávání izolovaných slov. Obsahuje programovou realizaci v Matlabu, včetně ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kybernetika

6x

Srovnání procesů probíhajících v počítači s procesy probíhajícími v lidském mozku

Práce se podrobně zabývá myšlením, a má za úkol vysvětlit rozdíl mezi procesy v počítači a procesy v mozku. Popisuje různé formy myšlení, vysvětluje, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kybernetika

6x