Referáty marketingový výzkum

Název Goodness Staženo

Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu s potravinami denní spotřeby - marketingový výzkum

Tato práce se zabývá marketingovou analýzou nákupního chování spotřebitele na trhu s potravinami denní spotřeby. Nejprve uvádí metodiku, poté analyzuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

68x

Analýza nákupního chování zákazníků pro nový sortiment výrobků značky Karička - slovensky

Tento marketingový výzkum analyzuje nákupní chování zákazníků s cílem odhalit objem prodeje výrobků. Na základě výsledků by se zadavatel výzkumu měl r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

5x

Analýza obalů pomerančových džusů

Seminární práce zabývající se analýzou obalů pomerančových džusů z hlediska jejich atributů, a jejich komunikačního působení. Nejdříve je popsána meto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

38x

Analýza postojů zákazníků ke značce Mattoni - marketingový výzkum

Práce je marketingovým výzkumem minerální vody Mattoni. Cílem je především analyzovat postoj zákazníků ke značce Mattoni. Teoretická část zpracovává h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum


341x

Analýza prodejních cest potravin pro zdravou výživu

Práce se zaměřuje na analyzování distribučních kanálů zdravé výživy a hledání nového uplatnění potravin zdravé výživy na trhu. Poskytuje odpověď na ot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

117x

Analýza spokojenosti s mobilnými telefony Nokia

Práce předkládá analýzu spokojenosti s mobilními telefony značky Nokia, přičemž pro vyhodnocení výsledků používá část těch dat, která zjišťovala spoko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

37x

Analýza spokojenosti zákazníků s MHD Brno

Práce předkládá analýzu spokojenosti zákazníků se službami městské hromadné dopravy v Brně. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

14x

Analýza trhu s kurýrními službami nabízenými prostřednictvím Internetu v ČR

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

46x

Analýza tržního podílu firmy Bohemia chips a.s.

Jedná se o vypracovanou seminární práci, která se věnuje zhodnocení marketingové strategie společnosti vyrábějící Bohemia Chips - Intersnack a.s. V pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

112x

Analýza zemědělského podniku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

113x
1  2  3  4  5  6  7  8  »