Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Jazyky > Nauky o španělském jazyce

Referáty nauky o španělském jazyce

Název Goodness Staženo

Podmiňovací způsob - španělsky

Práce objasňuje principy konstrukce podmiňovacího způsobu ve španělském jazyce a dodává úlohy na procvičení. Nejprve uvádí příkladový text, v němž je ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

0x

Užití a nepravidelné časování sloves SER a ESTAR a zvratná slovesa

Ser - časování, případy, ve kterých se používá, včetně příkladů (vyjádření podstatných a trvalých vlastností, pro vyjádření původu, pro vyjádření vlas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

357x

Shoda podstatného a přídavného jména

Tvorba koncovek přídavných v mužském a ženském rodě jednotného a množného čísla, přídavná jména končící na souhlásku nebo na -e. Časování slovesa tene... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

215x

Nepravidelná slovesa querer, decir a saber, určování času

Nepravidelné sloveso querer (chtít, mít rád), decir (říci, povědět), saber (vědět, znát, umět). Udávání času. Měsíce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

339x

Nepravidelná slovesa decir, oír, vyjádření blízké budoucnosti

Decir (říci, povědět), oír (slyšet, poslouchat) - časování. Vyjádření blízké budoucnosti vazbou ir a+infinitiv, postavení zvratné části slovesa ve vět... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

320x

Stupňování přídavných jmen, slovesa se změnou kmenu o>ue

Časování sloves se změnou kmenové samohlásky - o>ue (recordar - vzpomínat (si). Stupňování přídavných jmen - tvoření komparativu a superlativu, pravid... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

300x

Španělština - gramatika

Práce se zabývá španělskou gramatikou. Uvádí předložky "a, de, en, con", rozkazovací způsob a opisné vazby s infinitivem. Vyjmenovává dny v týdnu, věn... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

122x

Základy španělštiny - podle Nuevo Ven 1 a Fiesta 1

Práce podává základy španělštiny. Vychází přitom z učebnice Nuevo Ven 1 a Fiesta 1.
... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

201x

Španělština - 8 lekce

Práce obsahuje vysvětlení, slovní zásobu a příklady na daná témata.
... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

6x

Tvoření španělského subjuntivu

Práce se zabývá tvořením španělského subjuntivu, tj. spojovacího způsobu přítomného času. V souvislosti s tím uvádí záporný rozkaz, nepravidelná slove... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

35x
1  2  »