Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Průmyslová škola

Referáty průmyslová škola

Název Goodness Staženo

Strojní obrábění dřeva a návrh přípravku

Seminární práce se zabývá popisem strojního obrábění dřeva a přípravkem pro zkracování vlysů pod úhlem 45° na stolové kotoučové pile. Součástí práce j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

26x

Spojka

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

359x

Technické kreslení

Práce vysvětluje, co je technické kreslení a jaké jsou jeho pravidla. Zaměřuje se na normalizaci v technickém kreslení, měřítko, zobrazení objektu a k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

158x

Zjisti povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo zjistit povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků statickými, ale i dynam... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

166x

Délková měření příma - měření mikrometrem - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo změřit vnitřní a vnější rozměr daných součástí a naměřené hodnoty zpracova... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

17x

Měření nepřímá - laboratorní protokol

Jedná se o zpracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo nejprve Pasametrem zkontrolovat dobrou a zmetkovou stranu válečkového kalib... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

27x

Kontrola voltmetru kondenzátorem - protokol laboratorního cvičení

Protokol laboratorního civěení zaměřeného na kontrolu voltmetru kondenzátorem obsahuje zadání, postup měření, naměřené hodnoty v tabulce, schéma zapoj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

130x

Měření kapacity a indukčnosti můstkem a rezonančním měřičem - protokol laboratorního cvičení

Vypracovaný protokol laboratorního cvičení na téma měření kapacity a indukčnosti můstkem a rezonančním měřičem obsahuje popis použitých přístrojů, sch... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

185x

Měření 3 fázového výkonu jedním wattmetrem - protokol laboratorního cvičení

Jedná se o vypracovaný protokol laboratorního cvičení, jehož úkolem bylo změřit třífázový výkon jedním wattmetrem. Součástí práce je výčet použitých p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

183x

Návrh přímotopného vytápění v bytě 2+1

Jedná se o projekt návrhu přímotopného vytápění pro byt 2+1. Práce navrhuje i rozmístění, výkony jednotlivých přímotopů a vyčísluje náklady na vytápěn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

23x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]