Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory > Technické - ostatní

Referáty technické - ostatní

Název Goodness Staženo

Proč jsou počítače první univerzální stroje v dějinách lidstva? - úvaha

Tato práce obsahuje úvahu na téma počítače. Hledá souvislosti mezi podstatou počítače jako takového a historií vývoje počítačů od 17. století. Uvádí, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Technické - ostatní

39x

Sdílení tepla a proudění

Výpočet tlakových ztrát - 3 příklady, výtok plynu otvory - 1 příklad, výtok plynu jednoduchou tryskou - 1 příklad, výtok plnu Lavalovou tryskou - 1 př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

83x

Optimální skladování nebezpečných látek a řešení katastrof s nebezpečnými látkami - německy

Práce autora, který studovak na TU Liberec a poté na IHI Zittau v Německu se věnuje otázce škodlivých látek a jejich skladování, popřípadě likvidace k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

4x

Výpočet pásového dopravníku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

140x

Výroba nitroglycerínu

Technologické principy výroby nitroglycerinu. Nitrační směs - rovnice esterifikace, stupně znitrování, pokrok. Aparatura - dle metod. Míchání - dokona... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

29x

Program do mechaniky - příklady

Čtyři vypracované příklady (z toho jeden nosník) do předmětu ZÁKLADY MECHANIKY. Zadání, výpočet, závěr, nákresy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

448x

Analyza rizik při manipulaci s materiálem

Úvod - téma, doprava a manipulace s materiálem. Analýza rizik - posuzování rizika: současný systém, odvolání na zákony, na čem postupy závisí, výběr ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Technické - ostatní

57x

Návrh variant zabezpečení Letiště Pardubice

Práce představuje nejen letiště jako instituci všeobecně, ale zaměřuje se hlavně na řešení zabezpečení provozu na letišti v Pardubicích z pohledu služ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

26x

Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný laboratorní protokol, jehož zadáním bylo stanovení topného faktoru tepelného čerpadla, čímž je poměr tepla na srážníku ku teplu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

22x

Návrh pracoviště z hlediska ergonomie

Práce definuje ergonomii, zabývá právními úpravami, které s ní souvisí. Věnuje se ergonomickému pracovišti a kritériím, které je ovlivňují. Poslední č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

155x
1  2  3  4  »