Referáty účetnictví

Název Goodness Staženo

Financování podniku

Práce se zabývá způsoby financování podniku z pohledu účtování. Charakterizuje dlouhodobé zdroje, i vlastní jmění. Popisuje nejen jednotlivé složky vl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

141x

Účtování o časovém rozlišení

Jedná se o práci, která na základě příkladů představuje účtování v jednotlivých třídách, a to v těchto případech: Náklady příštích období, komplexní n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

61x

Analýza firemních nákladů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

115x

Povinnosti účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

10x

Daňové aspekty vedení účetnictví

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

64x

Aktuální problémy účetnictví organizací veřejného sektoru

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

36x

Základy účetnictví

Charakteristika účetnictví - cíle, úkoly, funkce (hlavní a další). Účetní jednotky - co účtují, účetní období, hospodářský rok. Účetní zásady - věrné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

244x

Záznamové položky

Rozpočtová skladba - operace státního rozpočtu, operace územních orgánů, operace státních fondů. Třídění peněžních operací - třídění podle odpovědnost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

9x

Základy účetnictví

Práce formou nekomentovaných stručných tabulek popisuje tyto pojmy: co je to rozvaha, aktiva, pasiva. Členění rozvahy. Bilanční rovnice. Druhy účtů. Ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

273x

Finanční účetnictví

Jedná se o vypracovanou seminární práci, která představuje účtování, oceňování zásob, účtování nakupovaných a vlastních zásob v podvojném účetnictví n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

131x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »