Referáty účetnictví

Název Goodness Staženo

Analýza bodu zvratu

Práce se věnuje diagnostice podniku z hlediska bodu zvratu (break even point). Rozebírá podstatu metody i způsoby jejího zobrazení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

3001x

Účetní osnova ke stažení zdarma

Práce formou tabulky předkládá účetní osnovu zahrnující číslo účtu a účtové třídy, popis, druh a typ účtu a jeho specifikaci jako daňového či nedaňové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

2970x

Příklad účetního deníku

Práce formou tří tabulek poskytuje příklady zpracování účetního deníku. Jednotlivé tabulky obsahují datum účetního případu, typ dokladu, popis účetníh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

955x

Neziskové organizace

Co je to neziskový sektor - kdy pojem „neziskový" se obvykle užívá, sdružení kapitálu, sdružení zájmu. Členění NO - předmětu jejích činnosti, právní n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

566x

Základy finančního účetnictví – souvislý příklad

Práce je koncipována jako nahlédnutí do účetnictví zlínské kovárny VIVA. Nejprve jsou uvedeny počáteční stavy firmy na začátku roku a rozvaha na celý ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

452x

Západočeská parketa, a.s. - případová studie

Tato práce se zabývá případovou studií účtování v Západočeských parketách a.s.. Skládá se ze dvou textových souborů a čtyř tabulkových příloh. První t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

341x

Základy účetnictví

Práce formou nekomentovaných stručných tabulek popisuje tyto pojmy: co je to rozvaha, aktiva, pasiva. Členění rozvahy. Bilanční rovnice. Druhy účtů. Ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

272x

Základy účetnictví

Charakteristika účetnictví - cíle, úkoly, funkce (hlavní a další). Účetní jednotky - co účtují, účetní období, hospodářský rok. Účetní zásady - věrné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

242x

Vnitropodnikové účetnictví – kalkulační systém

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví

217x

Případová studie: Telco Business Solutions, a. s.

Tato práce z účetnictví se zabývá případovou studií v akciové společnosti Telco Business Solutions. Práce se skládá ze dvou textových souborů. Jedním ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Podniková ekonomika

216x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »