Referáty zemědělství

Název Goodness Staženo

Výpočet náhrad škod z titulu exhalací na zemědělské výrobě

Tato práce obsahuje praktický výpočet uplatnění výše škody z titulu exhalací na zemědělské výrobě v roce 1996. Uvádí podklady, na základě kterých náro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x

Opatření a podpory v rámci českého zemědělství

Seminární práce pojednává o opatřeních a podporách v rámci českého zemědělství. V úvodu se autor zabývá již existujícími formami podpor a dotací. Dále... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

44x

Společná zemědělská politika

Úvod, nejnovější vývoj a další kroky, cíle společné zemědělské politiky, zásady společné zemědělské politiky, ceny na společném zemědělském trhu, fina... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

108x

Perspektivy kompostování odpadů ze zeleniny

Literární přehled k diplomové práci vypracované na téma: Perspektivy kompostování odpadů v podnicích zpracovávajících zeleninu.
Cílem práce byl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

20x

Chov bažantů v České republice

Práce se věnuje pěstování a lovu bažantů u nás. Mimo základní charakteristiky bažanta obecného jsou popsány i způsoby jejich chovu a možnosti lovu. Au... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

58x

Kakao (VADNY SOUBOR - NESTAHOVAT!!!)

Práce se věnuje zevrubnému představení významné plodiny - kakaa. Vysvětleno je, o jakou plodinu se jedná, odkud pochází, jaké má vlastnosti a jakým zp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělství


228x

Lesní hospodářství - současná struktura

Práce popisuje strukturu a fungování Lesů ČR. Věnuje se financování nekomerčních činností v lesnictví a ekologickým aspektům výsadby náhradních dřevin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

384x

Zemědělství ČR ve vztahu ke vstupu do EU

Seminární práce se zabývá zemědělstvím, charakterizuje jeho potíže, přístup ministerstva zemědělství k jeho problémům a podpoře. Věnuje pozornost také... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

140x

Těžba dřeva a rostlinná obnova lesa

Práce stručně popisuje současnou situaci v lesním hospodářství ČR. Zaměřuje se na jednotlivé fáze nakládání s lesy - pěstování, ochranu, úpravu, těžbu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

51x

Využití systému potrubního tekutého krmení prasat

V práci jsou přehledně zpracovány argumenty příjmu krmiva prasat, které dokládají, že systém potrubního mokrého krmení má v budoucnu více předností, o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

22x
1  2  3  4  5  6  »