Referáty zeměpis

Název Goodness Staženo

Praha – vše o hlavním městě

Práce podává obsáhlé informace o Praze. Uvádí základní údaje a historii, přes vodstvo, obyvatelstvo, dopravu, průmysl, a jednotlivé čtvrti a obvody, a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

219x

Zájezd do Holandska

Práce popisuje náplň třídenního leteckého zájezdu do Holandska. Součástí práce je program celého zájezdu rozplánovaného do podrobností. Formou odrážek... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

26x

Nové Město nad Metují - prohlídka města

Jedná se o průvodcovský text pro jednodenní výlet do Českého Betléma. V práci jsou vyčísleny náklady na dopravní spojení a trasa. Součástí je i povídá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

9x

Potok Botič na území Prahy, Hostivařská přehrada

Tato práce velmi podrobně popisuje Botič. Věnuje se také jeho okolí, naučným stezkám, zajímavostem a chráněným oblastem, které stojí za to shlédnout.J... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

31x

Biomasa, bionafta a bioplyn

Biomasa - pojem, hlavní přenosti, energetické využití, význam energie, druhy paliv, záměrné pěstování, odpadní biomasa, pricipy získávání energie z bi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

233x

Proč ubývají přírodní zdroje? - slovensky

Práce popisuje současnou situaci ve světě z pohledu úbytku přírodních zdrojů a plýtváním s nimi. Zaměřuje se na všechny oblasti lidského konání, které... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

23x

Cestování za památkami Čech - zájezd

Práce představuje koncepci třídenního zájezdu po městech Čech. V práci jsou zahrnuty základní charakteristiky významných památek v jednotlivých městec... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

156x

Benátky

Jedná se o dvoujazyčně zpracované představení italského města s dlouhou historií a turistickou současností. Práce nejprve v češtině představuje město ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

38x

Geografie cestovního ruchu - Řecko

Práce se věnuje charakteristice země, jejím specifickým podmínkám pro cestovaní do Řecka a pobytu zde. Dále je zmíněna vnitropolitická charakteristika... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

95x

Oceán a jeho ekosystém

Práce nejprve charakterizuje základní znaky a vlastnosti jednotlivých oceánů (Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový a Tichý). Dále se věnuje princ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

58x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [34]