Referáty zeměpis

Název Goodness Staženo

Adršpašsko-teplické skály, SOOS, Zahájí

Referát se zabývá charakteristikou Adršpašsko-teplických skal a národní přírodní rezervací SOOS. Nakonec se věnuji i železito-sirnému pramenu nedaleko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

78x

Afghánistán

Po uvedení základních údajů o Afghánistánu přibližuje práce jeho přírodní poměry, historii nebo hospodářství.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


240x

Africké národní parky

Dokument obsahuje prezentaci na téma africké národní parky. Nejprve krátce národní park vymezuje a dodává přehled některých afrických národních parků.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


324x

Afrika

Krátká práce poskytuje základní poznatky týkající se Afriky. Informuje o její geografii, vypisuje specifické rostlinstvo a živočichy, kteří zde žijí, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

239x

Alpy

Seminární práce ze zeměpisu, zaměřující se na Alpy, předkládá v úvodu základní informace o pohoří a postihuje historii jeho objevování. Poté informuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

7x

Alternativní zdroje elektrické energie

Práce nejprve charakterizuje a vyjmenovává alternativní zdroje elektrické energie. Poté stručně, v jednom nebo dvou odstavcích, popisuje větrnou, geot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

88x

Amazonie

Seminární práce ze zeměpisu nahlíží na oblast Amazonie z geografického i ekologického hlediska. Sleduje její polohu, rozlohu a podnebí a informuje o p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

18x

Amerika: povrch, obyvatelstvo a hospodářství

Krátká práce zachycuje v heslech základní skutečnosti týkající se amerického kontinentu. Seznamuje nejprve s členěním povrchu v podobě výčtu ostrovů, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

164x

Asie, Amerika, Afrika: zeměpisná charakteristika

Práce představuje soubor referátů ze zeměpisu charakterizujících vybrané světové územní celky. Seznamuje s přírodními podmínkami, obyvatelstvem a hosp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


151x

Atmosféra a hydrosféra, světové obyvatelstvo, geografické základy životního prostředí, Česká republika

Soubor referátů ze zeměpisu přehledným a důkladným způsobem charakterizuje atmosféru a hydrosféru planety Země a následně člení obyvatelstvo světa dle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


148x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [34]