Seminarky.cz > Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Ulice: Osmek 47

Město: Přerov

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Výrobek- definice, popis komplexního výrobku

Práce se zaměřuje na téma výrobek. Popisuje definici výrobku i komplexní výrobek od značky po obal a služby výrobku. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

171x

Hospodářský cyklus

Práce se zaměřuje na hospodářský cyklus. Rozebírá křivku růstu HDP i typy hospodářských cyklů. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

126x

Majetek podniku – rozdělení, oběžný majetek a jeho koloběh

Práce se zaměřuje na majetek podniku. Rozebírá dělení majetku a oběžný majetek i s jeho koloběhem. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

106x

Daňový systém

Práce se zaměřuje na daňový systém. Rozebírá spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědickou, daň darovací a daň z nabytí nemovitých věcí... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

95x

Plánování, získávání a výběr pracovníků

Práce se zaměřuje na téma z ekonomie jako je plánování, získávání a výběr pracovníků. Popisuje plánování lidských zdrojů, organizace vzdělávání pracov... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

85x

Hospodářský proces

Práce obsahuje maturitní otázku z hospodářského procesu. Rozebírá výrobu, rozdělování a přerozdělování, směnu a spotřebu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

84x

Vedení lidí

Práce se zaměřuje na téma z ekonomie vedení lidí. Rozebírá teorie vedení lidí a motivace lidí. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

82x

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci

Práce se zaměřuje na téma zúčtovací vztahy se zaměstnanci. Rozebírá formy, složky mezd, příplatky ke mzdě, náhrady mezd nebo výpočet čisté mzdy a mzdy... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

79x

Managerské funkce

Práce se zaměřuje na manažerské funkce. Rozebírá plánování, organizování, výběr a rozmisťování pracovníků, vedení lidí a kontrolu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

76x

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek

Práce se zaměřuje na náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Jedná se i o účtování nákladů a účtování výsledku hospodaření. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

76x
1  2  3  4  »