Seminarky.cz > Maturitní otázky > Obchodní akademie

Maturitní otázky obchodní akademie

Název Goodness Staženo

Účty, druhy účtů, podvojnost, souvztažnost, syntetická a analytická evidence, podrozvahová evidence, aktiva a pasiva

Maturitní otázka z účetnictví na obchodní akademii objasňuje základní pojmy a principy dané problematiky. Vymezuje účet, účetní případ, účtovou osnovu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Obchodní akademie

685x

Obchodní činnost podniku - ekonomika

Práce obsahuje maturitní otázku obchodní činnost podniku. Poskytuje základní informace o velkoobchodu, maloobchodu, způsobu placení nebo podnikání. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

539x

Zásoby, jejich charakteristika, druhy, účtování

Maturitní otázka z účetnictví na obchodní akademii se věnuje jednotlivým druhům zásob, jejich vlastnostem a způsobům účtování. Pozornost je věnována z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Obchodní akademie

426x

Účetnictví a ekonomika - maturitní otázky

Maturitní otázky a odpovědi z ekonomického bloku, který se skládá z ekonomie (otázky "a") a účetnictví (otázky "b"). Na začátku práce jsou sepsány vš... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

337x

Obchodní společnosti, družstvo, nezisková organizace

Maturitní otázka z ekonomie na obchodní akademii charakterizuje jednotlivé typy obchodních společností. U každého druhu objasňuje způsob ručení, řízen... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

333x

Bankovní soustava, monetární politika, inflace a její příčiny a důsledky

Práce popisuje bankovní soustavu, pak se zaměřuje na monetární politiku a také vysvětluje pojem inflace a její příčiny a důsledky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Obchodní akademie

237x

Výrobek- definice, popis komplexního výrobku

Práce se zaměřuje na téma výrobek. Popisuje definici výrobku i komplexní výrobek od značky po obal a služby výrobku. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

229x

Podnikání právnických osob

Práce je zaměřena na maturitní otázku z podnikání. Práce obsahuje základní charakteristiku obchodních korporací, rozdělení obchodních společností, záv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

147x

Hospodářský cyklus

Práce se zaměřuje na hospodářský cyklus. Rozebírá křivku růstu HDP i typy hospodářských cyklů. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

145x

Majetek podniku – rozdělení, oběžný majetek a jeho koloběh

Práce se zaměřuje na majetek podniku. Rozebírá dělení majetku a oběžný majetek i s jeho koloběhem. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

140x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »