Seminarky.cz > Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Ulice: Klínovecká 1197

Město: Ostrov

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Jednofázový transformátor naprázdno a nakrátko

Jedná se o vypočítaný příklad z elektrotechniky, ve kterém je vypočítán izolační odpor a odpor obou vinutí, převod trafa, závislost činného výkonu, pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

919x

Měření charakteristik tyristoru

Práce vypočítává a tabulkami dokládá tyto charakteristiky tyristoru.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

633x

Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem

Práce se zabývá měřením kapacity voltmetrem a ampérmetrem. Autor měří kapacitu daných kondenzátorů voltmetrem a ampérmetrem, vypočítává absolutní chy... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

620x

Kontrola voltmetru

Jedná se o práci, která se zabývá výpočtem kontroly přesnosti voltmetru. Vypočítává absolutní, poměrnou (relativní) a procentní chybu přístroje a urču... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

512x

Měření přechodových odporů

Práce se zabývá měřením přechodových odporů. Autor měří Thompsonovým můstkem přechodové odpory těchto součástek: banánek – zdířka, konektor, kolébkový... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

432x

Měření indukčnosti rezonanční metodou - protokol laboratorního cvičení

Vypracovaný protokol laboratorního cvičení obsahuje zadání, seznam použitých přstrojů, teoretický rozbor, postup měření, příklad výpočtů, tabulky hodn... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

399x

Výpočet osvětlení

Práce měří osvětlení místnosti na srovnávací rovině. Vypočítává průměrně osvětlení, určuje maximální a minimální hodnotu a rovnoměrnost osvětlení. Nam... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

387x

Charakteristika stabilizační diody a parametrický stabilizátor

Práce vypočítává a měří část pracovní charakteristiky Zenerovy diody s chladičem a bez a také určuje zenerovo napětí. U parametrického stabilizátoru p... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

380x

Měření kmitočtu

Práce vypočítává kmitočty a srovnává přesnost měření osciloskopem a čítačem.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

316x

Měření nadproudového relé

Práce formou výpočtu a tabulky potvrzuje zkoušku proudové stupnice ochranného relé A3T a určuje proudovou odchylku a rozptyl.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

316x
1  2  3  4  5  »