Název Goodness Staženo

Český jazyk: Třídění slov, mluvnické kategorie jmen - výukový list 1/16

Přehledný výukový list seznamuje s rozlišením slovních druhů a mluvnickými kategoriemi jmen v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

529x

Český jazyk: Podstatná jména - výukový list 2/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje skloňování podstatných jmen v českém jazyce. Představuje kategorii vzoru a jeho životné a neži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

234x

Český jazyk: Podstatná a přídavná jména - výukový list 3/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje skloňování podstatných jmen a užívání přídavných jmen v českém jazyce. Ukazuje vzory skloňován... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

186x

Český jazyk: Zájmena, číslovky - výukový list 4/16

Přehledný výukový list objasňuje typy, funkce a užívání zájmen a číslovek v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

177x

Český jazyk: Slovesa I - výukový list 5/16

Přehledný výukový list probírá funkce sloves a jejich mluvnické kategorie v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

191x

Český jazyk: Slovesa II a ostatní slovní druhy - výukový list 6/16

Přehledný výukový list probírá funkce, členění a pravidla užívání sloves a neohebných slovních druhů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

175x

Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16

Přehledný výukový list představuje druhy syntaktických vztahů významových a větných členů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

255x

Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje stavbu souřadných a podřadných souvětí v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

293x

Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce I - výukový list 9/16

Přehledný výukový list předkládá obecné poznatky o jazyce, lingvistice, národních útvarech jazyka i jazykových rodinách. Výklad je doplněn příklady. V... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

216x

Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce II - výukový list 10/16

Přehledný výukový list sleduje vývoj českého jazyka a jeho současné tendence. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

156x
1  2  3  4  »