Název Goodness Staženo

Kapacita vodiče, Kondenzátor, Vznik elektrického proudu a Elektrický proud v kovech

Práce obsahující nejdůležitější souhrn některých jevů elektřiny. Práce je zaměřena na kapacitu vodiče, kondenzátor, vznik elektrického proudu a elektr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

0x

Úvod do fyzikálních měření

Studijní text seznamuje s problematikou měření fyzikální veličin, především s chybami měření a jejich výpočtem. Součástí je i vzorový příklad. Vhodné ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


50x

Struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství

Práce obsahuje stručnou teorii a příklady s výsledky k procvičování středoškolského učiva o struktuře a vlastnosti kapalin a změnách skupenství.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


51x

Pevné látky

Práce je zaměřena na téma pevné látky. Obsažené instrukce k samostudiu a příklady slouží k procvičování středoškolského učiva z fyziky. Práce je vhodn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


54x

Vnitřní energie, teplo, 1. termodynamická věta

Práce obsahuje stručnou teorii a příklady k procvičování středoškolského učiva z fyziky na téma vnitřní energie, teplo a první termodynamická věta. Pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


58x

Seznam základních fyzikálních veličin

Práce obsahuje seznam základních fyzikálních veličin. Jejich značky, vzorce a jednotky... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Fyzika

59x

Vlastnosti plynu

Práce obsahuje úlohy s výsledky a stručnou osnovu látky k zopakování a procvičování učiva o vlastnostech plynu ze středoškolské fyziky. Vhodné jako př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

61x

Základní poznatky molekulové fyziky

Práce obsahuje otázky a příklady k procvičování teorie středoškolského učiva z fyziky na téma základní poznatky molekulové fyziky. Práce je vhodná i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


70x

Gravitační pole 2

Práce obsahuje řešené příklady a stručnou osnovu učiva pro zopakování a procvičení fyzikální látky o gravitačním poli. Vhodné jako příprava do hodin i... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


70x

Tuhé těleso

Práce obsahuje čtyři řešené úlohy na procvičování středoškolského učiva o tuhém tělese. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

75x
1  2  3  4  5  »