Název Goodness Staženo

Administrativní jazyk - německy

Práce informuje o administrativním jazyku. Uvádí kořeny německého administrativního jazyku a jeho charakteristické vlastnosti. Vypisuje formální úslov... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

82x

Srozumitelnost textu - německy

Text se zabývá srozumitelností odborných textů. Nejdříve definuje, co je to srozumitelnost, poté vypisuje faktory, které ji mohou ovlivnit. Seznamuje ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

77x

Německá slovíčka

V této práci najdete seznamy slovíček (německo-česky) z 5 ekonomických oblastí: Werbung, Messen, Handel; Export, Import; Banken; Datenverarbeitung; Tr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o německém jazyce

47x

Syntax - německy

Tato práce se zabývá problematikou syntaxe. Nejprve definuje větnou skladbu v němčině, poté se věnuje jednotlivým větným členům. Klasifikuje všechny z... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce


11x

Nominalizace a verbalizace - teorie a cvičení německy

Text seznamuje s částí německé gramatiky. Zabývá se nominalizací a verbalizací, kterou teoreticky popisuje. Poté formou cvičení uvádí příklady nominal... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

9x

Základní slovní zásoba v německém jazyce

Tato práce přibližuje základní gramatiku a slovní zásobu do němčiny, které jsou určeny začátečníkům. Autor představuje přehled osobních zájmen, uvádí ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

9x

Předložky - gramatika německy

Tato práce se věnuje základům německé gramatiky. Uvádí typy předložek. Představuje nejen předložky s 4., 3., 2. pádem, ale také s 2. a 3. pádem. Věnuj... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

6x

Hospodářský jazyk a reklama - německy

Text seznamuje s hospodářským a reklamním jazykem. Informuje o členění a charakteristických vlastnostech hospodářského jazyka. Zmiňuje cíle reklamy, ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

3x

Koheze textu bakalářské práce - německy

Tato práce se zabývá soudržností textu. Stručně popisuje vlastnosti jednotlivých úrovní textu. Charakterizuje základní prvky bakalářské práce. Zmiňuje... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

1x