Název Goodness Staženo

Lékařská psychologie

Práce se velmi podrobně a rozsáhle zabývá všemi aspekty lékařské psychologie. Velký důraz klade na souvislosti a budování celistvého obrazu tohoto obo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

392x

Psychologie osobnosti

Práce podrobně a kvalitně shrnuje poznatky z psychologie osobnosti. Popisuje jednotlivé jevy, které dohromady determinují osobnost a věnuje se procesů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

627x

Psychologie tvořivého myšlení

Učební text vhodný pro všechny typy studia k předmětu Psychologie tvořivého myšlení, jehož cílem je připravit studenty na tvořivé řešení praktických p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

59x

Psychologie rozvoje, uplatnění kreativity – výpisky ze skript p. Reissicha

Jedná se o vypracované výpisky z vybraných kapitol ze skript z předmětu Psychologie rozvoje a to dle textu prof. Reissicha na Západočeské univerzitě. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

73x

Pracovní zátěž, stres a změny v organizaci, vliv technologií na práci, práce

Práce pojednává o psychické zátěži a stresu v pracovním prostředí. Autor se soustředil na popis jednotlivých stádií poruch, které mohou nastat při psy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

125x

Pojmy z předmětu psychologie

Práce obsahuje stručné vysvětlení téměř 200 hesel z oblasti psychologie.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

4x

Úvod do psychologie poznávání, vývojové psychologie a sociální psychologie - skripta 2/4

Přehledná skripta poskytují úvod do psychologie poznávání, vývojové psychologie a sociální psychologie. Skripta vedle výkladu látky vymezují cíle jedn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie


256x

Poslání a význam psychologie, nástin vývoje psychologie, úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti - skripta 1/4

Přehledná skripta seznamují s psychologií jako vědou, zachycují její historii a poskytují úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti. Skripta ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie


163x

Psychologie v manažerské praxi - skripta 4/4

Přehledná skripta aplikují psychologické poznatky do manažerské praxe. Skripta vedle výkladu látky vymezují cíle kapitoly, uvádějí klíčová slova a obs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie


121x

Vybrané problémy psychologie práce - skripta 3/4

Přehledná skripta se zabývají vybranými problémy psychologie práce. Vedle výkladu látky shrnuje text cíle kapitoly a uvádí klíčová slova. Předchozí čá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie


125x
1  2  3  »