Seminarky.cz > Čtenářský deník > Velký čtenářský deník > Ostatní literatura od 20. století
Název Goodness Staženo

Čtenářský deník k maturitě z literatury - 5/5

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století, Česká literatura od 20. století, Americká literatura do 20. století, Americká literatura od 20. století, Asijská literatura do 20. století, Asijská literatura od 20. století, Australská literatura do 20. století, Australská literatura od 20. století, Evropská literatura do 20. století, Evropská literatura od 20. století, Ostatní literatura do 20. století, Ostatní literatura od 20. století

1737x

Čtenářský deník - maturitní komplet

Práce seznamuje s obsahy 79 knih povinné i volitelné četby na gymnáziu. Text se zaměřuje vždy pouze na popis děje. U každé knihy je uvedena ukázka. detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století, Česká literatura od 20. století, Americká literatura od 20. století, Evropská literatura do 20. století, Evropská literatura od 20. století, Ostatní literatura od 20. století


92x

Čtenářský deník - Gulliverovy cesty, Maus, Pán much, Staré řecké báje a pověsti, Tati, tobě přeskočilo

Jedná se o pět čtenářských deníků v jednom souboru. Jsou k nim připojené citace, na kterých je dokládán text. Obsahuje osobní názor na knihy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní literatura od 20. století

3x

Petr a Lucie

Protiválečná novela Petr a Lucie byla napsána v roce 1920 a byla inspirována bombardováním Paříže na Velký pátek roku 1918, při němž zahynuli i autoro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní literatura od 20. století

2x