Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Hotelnictví a turismus
Název Goodness Staženo

Hotelnictví - zápisky z hodin

Zápisky z hotelnictví jsou určené studentům střední školy připravujícím se k maturitní zkoušce. Přes historii hotelnictví, která spadá do 19 století, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus


2x

Klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení

V práci jsou popsány a rozděleny různé typy ubytovacích zařízení. Autor vysvětluje principy klasifikace, upozorňuje na klasifikační rozdíly v rámci je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

77x

Nabídka a poptávka v cestovním ruchu

Práce velice stručně charakterizuje nabídku a poptávku v cestovním ruchu obecně a následně se věnuje každé kategorii zvlášť.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

681x

Personální management, vedení lidí, komunikace

Heslovité zápisky z hodin managementu a hotelnictví na střední škole podnikatelské seznamují ve své první části s obsahem a úkoly personálních činnost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus, Ostatní předměty

2x

Převzetí zájezdu průvodcem, základní používané doklady a formuláře

Zaměstnanci CK - referenti, průvodcovský sbor, vedoucí průvodcovského sboru, pracovník pokladny nebo účetní. Doklady, které souvisí s cestovní agendou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

80x

Složitá obsluha, dovednosti, míchání salátu

Práce byla vypracována k závěrečným zkouškám střední školy oboru číšník. Jedná se o míchání salátu před hostem. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

165x

Systém řízení cestovního ruchu

Práce velmi povrchně seznamuje se systémem řízení cestovního ruchu. Formou stručných hesel a množství nepřehledných zkratech informuje o orgánech a or... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

251x

Vývoj hotelnictví

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

228x

WTTC - Světová rada cestování a cestovního ruchu

Práce představuje Světovou radu cestování a cestovního ruchu, věnuje se historii organizace, představuje její členy, nejdůležitější pracovníky a nejvý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

541x

Zápisky z hotelnictví

Zápisky z úvodu do hotelnictví v prvním ročníku střední školy nejprve krátce postihují historii a současnost hotelnictví a následně charakterizují zna... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

1x
1  2  »