Název Goodness Staženo

Goniometrické funkce

Práce doplněná řadou grafů přehledně a srozumitelně provádí goniometrickými funkcemi.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika


233x

Opakování středoškolské matematiky

Práce je zaměřena na zopakování středoškolské matematiky. Práce obsahuje například matematickou symboliku, normy, typografii, číselné obory, matematic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

156x

Opakování středoškolské matematiky 3.

Práce je zaměřena na zopakování středoškolské matematiky. Práce obsahuje například Pythagorovu větu, Eukleidovu větu, obsah trojúhelníku, obsahu rovin... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

149x

Opakování středoškolské matematiky 2.část

Práce se zaměřuje na zopakování středoškolské matematiky. Práce obsahuje například základy teorie množin, množinové operace, intervaly, základy matema... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

111x

Výpočet šroubu

Práce obsahuje protokol o výpočtu šroubu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Průmyslová škola

101x

Analytická geometrie - příklady

Sedm příkladů z analytické geometrie v rovině i v prostoru pro střední školu: Vzájemná poloha přímek, obecná rovnice roviny, vzájemná poloha přímky a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

51x