Název Goodness Staženo

Španělská slovní zásoba: slang

V práci jsou vypsána slovíčka používaná ve Španělsku ve slangovém jazyce s českým překladem. Objevují se zde mimo jiné i vulgární výrazy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

118x

Španělská slovní zásoba na téma lidské tělo

Práce obsahuje španělskou slovní zásobu týkající se lidského těla. Slovíčka s českým překladem jsou rozdělena do skupin a řazena dle abecedy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

107x

Espaňa

Práce obsahuje maturitní otázku na téma Espaňa ve španělštině. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

86x

Lugares interesantes de Espaňa

Práce obsahuje maturitní otázku ze španělštiny na téma Lugares interesantes de Espaňa.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

69x

Španělština: pokusné věty

Práce obsahuje španělský překlad českých pokusných vět z hodin španělštiny. Zahrnuty jsou základní konverzační obraty a věty týkající se činností běžn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

0x

Španělská slovní zásoba na téma zvířata

Práce vypisuje obsáhlou slovní zásobu s názvy zvířat, částmi jejich těl, slovesy týkajících se zvířat a nezapomíná také na mláďata. Text je členěn do ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

0x