Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > (Koaliční) vládnutí v Řecku

(Koaliční) vládnutí v Řecku

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejprve stručně zabývá ústavně-právním uspořádáním země, tak jak ho definuje ústava. Popisuje roli a pozici prezidenta a parlamentu v politickém systému a následně se zabývá předpoklady vzniku a fungování vlády, jakožto nejvyššího orgánu exekutivní moci v Řecku. V další části následuje stručný přehled stranického systému. V předposlední části je přiblížena podoba jednotlivých vlád od roku 1974 až do současnosti. V závěrečné kapitole jsou pak řecké vlády zhodnoceny z hlediska teorie koalic.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ústavně právní předpoklady vzniku a fungování vlády
3.
Volební systém pro celostátní parlamentní volby
4.
Parlament a prezident republiky
5.
Vznik a fungování vlády z pohledu ústavy
6.
Vývoj stranického systému v Řecku
7.
Nová demokracie (ND)
8.
Panhelénské socialistické hnutí (PASOK)
9.
Komunistická strana Řecka (KKE)
10.
Podoba řeckých vlád od roku 1974
11.
Volební krize na přelomu 80. a 90. let
12.
Pravidelné střídání levice a pravice, žádné překvapení
13.
Závěr: řecká Třetí republika a teorie koalic
14.
Použitá literatura

Úryvek

"Vznik a fungování vlády z pohledu ústavy

Podle řecké ústavy jmenuje prezident premiérem vlády předsedu strany, která v parlamentních volbách získala většinu mandátů ve sněmovně. V případě, že k takové situaci nedošlo, dává prezident na dobu tří dnů předsedovi nejsilnější strany tzv. průzkumný mandát, jehož účelem je zhodnotit situaci na politické scéně a pokusit se vytvořit koalici, která získá důvěru sněmovny. V případě, že tato jednání selžou, dostává možnost jednání předseda druhé nejsilnější strany a v případě opětovného neúspěchu předseda třetí nejsilnější strany. Pokud ani do třetice nedojde k politické shodě, přesouvá se iniciativa k prezidentovi, který jedná se všemi parlamentními stranami a hledá řešení. Pokud situace vznik vlády neumožňuje, ukládá ústava prezidentovi vytvořit vládu za účasti všech parlamentních stran, která by vládla do předčasných voleb. Pokud se ani toto nepodaří, obrací se prezident na Předsedu nejvyššího správního soudu, předsedu Nejvyššího soudu, či předsedu Účetního dvoru, aby vytvořili vlá-du, která bude akceptovatelná pro parlamentní strany, prezident pak rozpouští parlament a vyhlašuje nové volby.
Předseda vlády jmenovaný prezidentem následně sestavuje svůj kabinet. Podle ústavy patří mezi členy vlády premiér, vicepremiér, ministři jednotlivých rezortů, stejně jako ministři bez portfeje, či náměstci jednotlivých úředníků. Po sestavení předstupuje vláda do 15 dnů před parlament a žádá o důvěru. Tu vláda získá v případě, že se pro ni vysloví většina přítom-ných poslanců, minimálně však 2/5 všech poslanců.
Vládě může být vyslovena také nedůvěra a to na popud parlamentu, respektive jedné šestiny jeho členů. Takový návrh musí být odůvodněn a vede se o něm rozprava na půdě par-lamentu během dvou dnů. Vláda si může také vyžádat jeho okamžité projednání, nicméně nejpozději musí být tento návrh zařazen na program schůze tři dny od podání. Po rozpravě se o návrhu hlasuje, vláda však má ústavní možnost požádat o posunutí hlasování maximálně o 48 hodin. Nedůvěra je vyslovena, podpoří-li ji většina všech členů parlamentu. Pokud se ne-podaří vyslovit vládě nedůvěru, může se pokus opakovat nejdříve za šest měsíců, pouze v případě, že by návrh podala nadpoloviční většina všech poslanců, se tato prodleva neapliku-je. V případě vyslovení nedůvěry, či rezignace vlády se proces sestavování vlády, popsaný výše, opakuje.
Fungování vlády z pohledu ústavy je pak formulováno klasicky. Vláda určuje politický kurz země prosazováním vládní politiky, předkládá parlamentu zákony a vydává vládní výno-sy, které nepodléhají schválení parlamentem. "

Poznámka

Práce je z Masarykovy univerzity, fakulty sociálních studií, obor mediální studia a žurnalistika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17321
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse