Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 02. Dynamika pohybu hmotného bodu

02. Dynamika pohybu hmotného bodu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a zákonitostmi jeho pohybů. Seznamuje se sílou, jako příčinou pohybu, a se třemi Newtonovými pohybovými zákony. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

02.
Dynamika pohybu hmotného bodu

Úryvek

"Příčinou dostředivého zrychlení je DOSTŘEDIVÁ SÍLA Fd. Ta může být vyvolána silou naší ruky (když roztáčíme kuličku upevněnou na niti), gravitační silou (umělé družice) nebo také výslednicí několika sil (řetízák – O.3).
Pohybuje-li se nějaká soustava vzhledem k inerciální soustavě jinak než rovnoměrně přímočaře (tj. pohybuje se s nějakým zrychlením) jedná se o soustavu neinerciální. V neinerciálních vztažných soustavách neplatí zákon setrvačnosti a zákon akce a reakce a setkáváme se v nich se SETRVAČNOU SILOU Fs.
Setrvačné síly nemají svůj původ ve vzájemném silovém působení těles. Vznikají jako důsledek zrychleného pohybu neinerciálních soustav. Lze uplatnit druhý pohybový zákon s tím, že Fs má opačný směr než zrychlení, které ji vyvolává. Setrvačné síly patří mezi tzv. zdánlivé síly.
o Na vlastní kůži si setrvačné síly můžeme nejlépe vyzkoušet jako cestující v metru.
o Patří sem také setrvačná síla odstředivá."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55912b253d11e.zip (504 kB)
Nezabalený formát:
02._Dynamika_pohybu_hmotneho_bodu.pdf (528 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse