Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 05. Mechanika kapalin a plynů

05. Mechanika kapalin a plynů


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá mechanikou kapalin a plynů. Seznamuje s mimo jiné s hydrostatickým a atmosférickým tlakem, s Pascalovým zákonem a jeho využitím v praxi, s Archimédovým zákonem nebo prouděním tekutin. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

05.
Mechanika kapalin a plynů

Úryvek

"Tato část mechaniky studuje podmínky rovnováhy kapalin a plynů v klidu, zákonitosti jejich pohybu a pohybů těles v nich.
TEKUTINY je souhrnné označení pro kapaliny a plyny, TEKUTOST je vlastnost, jejíž příčinou je snadná vzájemná pohyblivost částic, z nichž se kapalná a plynná tělesa skládají. Tekutost je větší u plynů, v nich je menší vnitřní tření.
KAPALINY zachovávají stálý objem i při změně tvaru nádoby, v klidu vytvářejí v tíhovém poli volný vodorovný povrch (volnou hladinu), jsou jen mírně stlačitelné a liší se mezi sebou různým vnitřním třením (viskozitou).
IDEÁLNÍ KAPALINA je kapalina, která je dokonale tekutá, nestlačitelná a bez vnitřního tření.
PLYNY nemají stálý tvar ani objem (oboje je určeno nádobou), mají velkou stlačitelnost.
IDEÁLNÍ PLYN je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření."

Poznámka

Práce obsahuje obrazce o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559e27c08d8ed.zip (570 kB)
Nezabalený formát:
05._Mechanika_kapalin_a_plyn_.pdf (593 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse