Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 07. Vnitřní energie termodynamické soustavy a její změny

07. Vnitřní energie termodynamické soustavy a její změny


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá vnitřní energií a jejími změnami. Seznamuje mimo jiné s teplem a teplotou, převody mezi Celsiovou, Kelvinovou a Fahrenheitovou teplotou, tepelnou kapacitou a kalorimetrií. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Vnitřní energie termodynamické soustavy a její změny

Úryvek

"Kromě mechanické energie (kinetická a potenciální) se na celkové energii tělesa podílí ještě také VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.
Vnitřní energie tělesa je součet celkové vnitřní kinetické energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa (atomů, molekul, iontů) a celkové vnitřní potenciální energie vyplývající ze vzájemné polohy těchto částic.
Změna vnitřní energie může proběhnout konáním práce, tepelnou výměnou nebo obojím současně.
KONÁNÍ PRÁCE: Pokud těleso koná práci, jeho vnitřní energie se zmenšuje, konají-li vnější síly práci na tělese, jeho vnitřní energie se zvětšuje.
Při TEPELNÉ VÝMĚNĚ dochází na styčné ploše dvou těles ke vzájemným srážkám jejich částic a částice s větší vnitřní kinetickou energií předávají část své energie částicím s menší vnitřní kinetickou energií. Tato předaná energie se nazývá teplo. K tepelné výměně může docházet i bezkontaktně pomocí TEPELNÉHO ZÁŘENÍ.
TEPLO Q je určeno energií, kterou odevzdá nebo přijme těleso při tepelné výměně.
o Hlavní jednotkou tepla je joule."

Poznámka

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady, Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55cc856b7abc4.zip (406 kB)
Nezabalený formát:
07._Vnitrni_energie_termodynamicke_soustavy_a_jeji_zmeny.pdf (427 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse