Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > 16. století v Evropě

16. století v Evropě

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Soubor sedmi prezentací, které v základních bodech zpracovávají nejdůležitější události 16. století v Evropě. První prezentace zachycuje průběh reformace, zejména působení Martina Luthera. Druhá prezentace pak přechází k výsledkům reformace a postupům protireformace. Třetí prezentace sleduje vládu Filipa II. a Ferdinanda I., čtvrtá se zaměřuje na nizozemskou revoluci. Pátá se věnuje Francii 2. poloviny 16. století a šestá Anglii v této době. Poslední prezentace zachycuje počátky sjednoceného Ruska a vládu Ivana IV.

Obsah

1.
Reformace
1.1.
Kontext a vývoj reformace
1.2.
Martin Luther
1.3.
Německá selská válka, Münsterská komuna
1.4.
Karel V.
2.
Protireformace
2.1.
Výsledky reformace
2.2.
Procesy s kacíři
2.3.
Pálení knih
2.4.
Dřívější podněty k reformě církve
2.5.
Ignác z Loyoly
2.6.
Jezuité
2.7.
Tridentský koncil
3.
Evropa 2. poloviny 16. století
3.1.
Španělsko, Svatá říše římská
3.1.1.
Filip II.
3.1.2.
Ferdinand I.
3.1.3.
Filipova vláda
3.1.4.
Filipova zahraniční politika
3.2.
Nizozemí
3.2.1.
Nizozemská revoluce
3.2.2.
Nizozemské provincie
3.2.3.
Utrechtská a Arraská unie
3.2.4.
Vilém Oranžský
3.3.
Francie 2. poloviny 16. století
3.3.1.
Situace
3.3.2.
Kalvinismus
3.3.3.
Náboženské války
3.3.4.
Jindřich IV. Navarrský
3.4.
Anglie 2. poloviny 16. století
3.4.1.
Situace
3.4.2.
Jindřich VIII.
3.4.3.
Anglikánská církev
3.4.4.
Marie Krvavá
3.4.5.
Alžběta I.
3.4.6.
Marie Stuartovna
3.5.
Rusko
3.5.1.
Invaze Tatarů ve 13. století
3.5.2.
Zlatá horda
3.5.3.
Tatarské dědictví v Rusku
3.5.4.
Počátky sjednoceného Ruska
3.5.5.
Ivan IV. Hrozný
3.5.6.
Boris Godunov
3.5.7.
Smuta

Úryvek

" REFORMACE
 reformace v kontextu evropského dění
 REFORMACE
 reformaci musíme chápat v kontextu krize pozdně středověké církve a vlastně celé společnosti
 konciliarismus, papalismus
 papežské schizma, svatokupectví
 obecné narušení jednotného pojetí světa, které představovala církev
 REFORMACE
 reformaci musíme chápat také v jejím vývoji
 Wyclif – Hus – Luther
 jako se Hus seznámil s učením Johna Wyclifa, tak se také Martin Luther seznámil s Husovým osudem a opíral se o jeho myšlenky
 REFORMACE
 velmi podobné osudy Wyclifa, Husa a Luthera
 role světské ochrany
 díky ní přežil Wyclif a Luther – Husovi nebyl glejt od Zikmunda nic platný na církevním sněmu – koncilu v Kostnici
 všichni byli univerzitními mistry – role univerzit obecně v kritice pozdně středověké církve
 ale i přesah mimo akademický svět – kazatelství
 přesah také mimo věroučné problémy
 překlad Nového Zákona - Luther
 reforma gramatiky – Luther, Hus
 REFORMACE
 Martin Luther
 1. pol. 16. stol.
 působil na universitě ve Wittenberku
 zde deklaroval své výhrady vůči církvi - zejména kritika odpustků (stejný počátek jako u Husa)
• 95 tezí přibil na vrata kostelu
 REFORMACE
 Wittenberg a červeně vyznačené oblasti v Evropě, kde se prosadilo lutheránství
 REFORMACE
 Martin Luther od Lucase Cranacha a jediný Lutherův pomník v ČR v Aši
 Proč jediný na území ČR a zrovna v Aši?
 REFORMACE
 vládce Saska – Fridrich saský se stal Lutherovým ochráncem
 pobýval v asylu na hradě Wartburg
 nechtěl původně zakládat novou církev – jen ji reformovat
 jeho myšlenky
 nejvyšší autoritou je Bible (jako Hus; proti papežské neomylnosti)
 nejdůležitější je osobní víra, ne skutek"

Poznámka

Součástí prezentací je obrázků, fotografií a map, rozsah čistého textu činí cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27604
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse