Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 2. Maturitní otázka – Politologie

2. Maturitní otázka – Politologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., Tábor

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z politologie. Rozděluje práci na jednotlivé části jako jsou například demokratické systémy, normy demokracie, dělba státní moci a jiné.

Obsah

1.
Demokracie a nedemokratické systémy
2.
Rozdělení státní moci v ČR
3.
Volby
4.
Státní moci
5.
Samospráva
6.
Občanská společnost

Úryvek

"- Výkonná moc
o V ČR je tvořena vládou, prezidentem a státním zastupitelstvím
o Vláda
 Složena z předsedy – premiéra, místopředsedů a ministrů
 Premiéra jmenuje prezident republiky, na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy
 Vláda musí po svém jmenování získat důvěru PS, která může vládě kdykoliv ve volebním období vyslovit nedůvěru
 Po vyslovení nedůvěry musí vláda podat demisi
 Vláda žádá o důvěru zpravidla přednesem programového prohlášení vlády, ve kterém premiér seznámí sněmovnu se základními cíli a záměry vlády – ústavní zvyklost
 Každý ministr má na starosti nějaký resort z vládní agendy
o Prezident
 Hlavou státu
 Volen přímou volbou na pětileté období
 K pravomocem patří jmenování a odvolávání vlády a jejích členů, svolávání zasedání Poslanecké sněmovny a případné rozpouštění Poslanecké sněmovny
 Prezident jmenuje do funkce také soudce Ústavního soudu, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, členy bankovní rady České národní banky a generály Armády České republiky
- Soudní moc
o V ČR vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů
o Soudy jsou nezávislé, soudci jsou jmenováni prezidentem bez časového omezení a jsou neodvolatelní
o Ústavní soud
 V Brně
 Posuzuje, zda je dodržována ústavnost, nejsou porušována lidská práva nebo zda přijatý zákon není v rozporu s ústavou a právním řádem
 Skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem se souhlasem Senátu
o Soustava soudů
 Dvojstupňová
 Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (v Brně), vrchní soudy (Praha a Olomouc), krajské soudy, okresní soudy (v bývalých okresních městech)
VOLBY
- Akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů
- Rozlišují se volby parlamentní, prezidentské a komunální
- Znaky
o Svobodné
o Všeobecné – aktivní volební právo i pasivní volební právo má občan po dovršení požadované věkové hranice, bez ohledu na pohlaví, národnost, rasovou či etnickou příslušnost, politické přesvědčení…
o Rovné
o Přímé – voliči hlasují přímo pro politické subjekty nebo pro jednotlivé kandidáty
o Tajné
- Většinový volební systém
o Zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nejvíce hlasů
o V každém obvodu soupeří několik kandidátů z různých stran
o Výhody
 Snadné vytvoření parlamentní většiny – do voleného sboru jen několik stran s nejvyšší voličskou podporou
 Stabilní vlády tvořené jednou stranou
 Reprezentant v úzkém spojení se svým obvodem
o Nevýhody
 Parlament nedostatečně odráží skutečné rozložení politických sil v zemi
 Nepříznivý pro nové strany
 Nezastupuje společenské menšiny"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5419e37dd995c.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Maturitni_otazka_psychologie_2.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse