Seminarky.cz > Maturitní otázky > Základy společenských věd

Maturitní otázky základy společenských věd

Název Goodness Staženo

1. Maturitní otázka – Psychologie

Práce obsahuje maturitní otázku z psychologie. Rozebírá jaký je předmět psychologie, vznik a klasifikaci psychologických disciplín a nakonec i psychol... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2214x

Demokracie - maturitní otázka

Tato práce obsahuje maturitní otázku zpracovávající téma demokracie. Formou poznámek definuje pojem demokracie, jmenuje tři hlavní představitele, kteř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1635x

Stát a jeho funkce

Práce stručně charakterizuje stát a jeho funkce, předkládá teorie vzniku státu a ukazuje různé typy historický států. Dále popisuje typy států tak, ja... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1489x

Antická filosofie

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1232x

Ekonomické systémy

Práce vyjmenovává základní ekonomické otázky. Dále stručně srovnává různé ekonomické systémy - zvykový (tradiční), příkazový (centrálně plánovaný), tr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1158x

Vývojová psychologie - maturitní otázka 3/3

Práce se věnuje vývojové psychologii. Zmiňuje faktory ovlivňující duševní vývoj, vyjmenovává zákony vývojové psychologie. Následně uvádí stručný popis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1037x

Evropská unie - anglicky

Zajímavé informace o Evropské unii, možnost čerpání z fondu EU.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Základy společenských věd

1024x

Speciální pedagogika - maturitní otázka 6/14

Tato maturitní otázka se zabývá speciální pedagogikou. Upřesňuje předmět jejího zkoumání, vyjmenovává základní pojmy a seznamuje s jejím členěním. Nás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

989x

Pedagogický odkaz Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/14

Maturitní otázka obsahuje informace o životě a díle Jana Ámose Komenského. Díla v několika bodech charakterizuje, u některých uvádí hlavní myšlenku či... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

972x

Filosofický pragmatismus - maturitní otázka

Na úvod se práce zabývá předchůdci pragmatismu – sofisty. V další části se již věnuje samotnému směru pragmatismus, jeho charakteristice a představite... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

948x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [60]