Seminarky.cz > Maturitní otázky > Základy společenských věd

Maturitní otázky základy společenských věd

Název Goodness Staženo

Demokracie - maturitní otázka

Tato práce obsahuje maturitní otázku zpracovávající téma demokracie. Formou poznámek definuje pojem demokracie, jmenuje tři hlavní představitele, kteř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1390x

Stát a jeho funkce

Práce stručně charakterizuje stát a jeho funkce, předkládá teorie vzniku státu a ukazuje různé typy historický států. Dále popisuje typy států tak, ja... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1040x

Antická filosofie

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

928x

Ekonomické systémy

Práce vyjmenovává základní ekonomické otázky. Dále stručně srovnává různé ekonomické systémy - zvykový (tradiční), příkazový (centrálně plánovaný), tr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

904x

Filosofický pragmatismus - maturitní otázka

Na úvod se práce zabývá předchůdci pragmatismu – sofisty. V další části se již věnuje samotnému směru pragmatismus, jeho charakteristice a představite... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

832x

Společenské vědy - maturitní otázky

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

796x

Vývojová psychologie - maturitní otázka 3/3

Práce se věnuje vývojové psychologii. Zmiňuje faktory ovlivňující duševní vývoj, vyjmenovává zákony vývojové psychologie. Následně uvádí stručný popis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

790x

Evropská unie - anglicky

Zajímavé informace o Evropské unii, možnost čerpání z fondu EU.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Základy společenských věd

726x

Pedagogický odkaz Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/14

Maturitní otázka obsahuje informace o životě a díle Jana Ámose Komenského. Díla v několika bodech charakterizuje, u některých uvádí hlavní myšlenku či... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

507x

Kompletní maturitní otázky - Základy společenských věd

Jedná se o velmi kvalitně zpracované maturitní otázky ze základu společenských věd, které jsou rozpracované na 1 až 6 stranách. Práce obsahuje veškerý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

476x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [50]