Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 25. Charakteristika a význam bílkovin

25. Charakteristika a význam bílkovin


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka rozebírá aminokyseliny, peptidy a bílkoviny, jejich strukturu, vlastnosti a význam. Uvádí i některé konkrétní zástupce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Aminokyseliny – základní jednotky bílkovin
2.1
Vlastnosti
2.2
Zástupci
3.
Peptidy
3.1
Zástupci
4.
Bílkoviny
4.1
Struktura
4.2
Vlastnosti
4.3
Zástupci

Úryvek

"Bílkoviny (proteiny) patří mezi důležité biopolymery. Svou chemickou podstatou jsou shodné s peptidy. Základní stavební jednotkou jsou aminokyseliny, rozdíl mezi peptidy a bílkovinami je v polymeračním stupni. Hranice mezi peptidy a bílkovinami je umělá a u různých autorů se liší. Hranici lze stanovit:
a) počtem kondenzovaných aminokyselin (polymeračním stupněm). Peptidy mají polymerační stupeň 2 – 100, bílkoviny větší,
b) relativní molekulovou hmotností. Peptidy mají relativní molekulovou hmotnost menší než 10.000, bílkoviny větší.
Všechny peptidy a bílkoviny vznikají kondenzací (resp. polykondenzací).
Aminokyseliny – základní jednotky bílkovin
Aminokyseliny jsou substituční deriváty karboxylových kyselin, většina přírodních aminokyselin má aminoskupino vázanou na alfa-uhlíku (druhý uhlík ležící hned vedle uhlíku karboxylu). Tento uhlík je proto chirálním centrem a aminokyseliny jsou opticky aktivní (výjimkou je glycin). Všechny aminokyseliny přírodního původu jsou L-enantiomer (s výjimkou buněčných stěn bakterií a některých antibiotik).
V bílkovinách se vyskytuje běžně asi 20 proteinogenních aminokyselin, existují však i další, které se vyskytují jen u některých druhů organismů. Pro různé organismy jsou různé aminokyseliny esenciální (nepostradatelné, musí se přijímat potravou, u lidí jsou to valin, leucin, izoleucin, threonin, lysin, methionin, fenylalanin, tryptofan) a jiné neesenciální (dokáží je syntetizovat, ale jen z organických sloučenin, především z oxokyselin procesem transaminace)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55913abeb99d4.zip (656 kB)
Nezabalený formát:
25._Charakteristika_a_vyznam_bilkovin.pdf (674 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse