Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 26. Charakteristika a význam heterocyklů a nukleových kyselin

26. Charakteristika a význam heterocyklů a nukleových kyselin


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato otázka se zabývá heterocyklickými sloučeninami, jejich vlastnostmi a reakcemi a důležitými zástupci. Podrobně se věnuje nukleonovým kyselinám a popisu jejich struktury.

Obsah

1.
Heterocyklické sloučeniny
1.1
Třídění
1.2
Vlastnosti a reakce
1.3
Zástupci
2.
Nukleové kyseliny
1.1
Struktura

Úryvek

"Zástupci
PYRROL – Je to bezbarvá, nepříjemně páchnoucí a toxická
kapalina, silně lámající světlo, lehčí než voda a ve vodě málo
rozpustná. Pyrrol má charakteristickou vůni, která připomíná
chloroform, ve styku se vzduchem rychle tmavne. V přírodě se
nalézá pyrrol a jeho homology v černouhelném dehtu a v
produktech suché destilace látek obsahující bílkoviny (kosti,
rohovina, želatina atd.), a to zejména v kostním oleji. Pyrrol je
stavební jednotkou biologicky významných látek, z nichž
nejrozšířenější jsou tetrapyrrolová barviva, jejichž základem je
porfin – tvořen 4 pyrrolovými kruhy spojenými methynovými skupinami. Tetrapyrrolová
barviva mají buď cyklickou strukturu (s porfinem), nebo acyklickou (lineární) strukturu (tato
barviva vznikají destrukcí porfinového jádra uvolněného z hemoglobinu odumřelých
červených krvinek, lineární tetrapyrrolová molekula je z jater vyloučena do žluče v podobě
žlučového barviva bilirubinu.)
Porfinová barviva se železnatým kationtem uprostřed struktury jsou hemoglobin, myoglobin a
cytochromy. Mají červenou barvu. Hemoglobin a myoglobin zabezpečují transport kyslíku,
cytochromy transport elektronů v dýchacím řetězci.
Porfinovým barvivem s měďným kationtem je hemocyanin. Má modrou barvu a zabezpečuje
transport kyslíku u některých skupin prvoústých živočichů (měkkýši).
Porfinovým barvivem s hořečnatým kationtem je chlorofyl. Má zelenou barvu a je nezbytný pro
fotosyntézu.
Porfinovým barvivem s kobaltnatým kationtem je kobalamin (vitamin B12). Má růžovou barvu a je
nezbytný v procesu tvorby červených krvinek.
Mezi významné deriváty pyrrolu patří také aminokyseliny prolin a hydroprolin.
THIOFEN – Je to bezbarvá a ve vodě nerozpustná kapalina, podobná benzenu. Ve
formě tetrahydrothiofenu je stavební jednotkou biotinu (vitaminu H)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 2,5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559131cbbfc2f.zip (664 kB)
Nezabalený formát:
26._Charakteristika_a_vyznam_heterocyklu_a_nukleovych_kyselin.pdf (691 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse