Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > 3D modely a rendering

3D modely a rendering

Kategorie: CAD systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc

Charakteristika: Seminární práce s názvem 3D modely a rendering si klade za cíl vytvořit 3D model školy a animaci procházky po škole. Po informacích o historii 3D grafiky následuje vysvětlení pojmů osvětlení, animace a rendering. Další část práce je zaměřena na popis produktu Cinema 4 D. V závěru práce je zpracován model budovy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Terminologie 3D grafiky
2.1.
Historie
2.2.
Modelování
2.3.
Texturování
2.4.
Osvětlení
2.5.
Animace
2.6.
Rendering
3.
Popis produktu Cinema 4 D
3.1.
Rozhraní
3.2.
Funkce
3.3.
Funkce renderingu
4.
Zpracování modelu budovy školy
4.1.
Zpracování modelu budovy - exteriér
4.2.
Zpracování modelu budovy - interiér
5.
Závěr

Úryvek

"1.1. Historie
Vývoj 3D grafiky probíhal současně na mnoha místech, převážně ale ve Spojených státech amerických od 60. let 20. století. Nejvýznamnější roly v tomto oboru ale sehrála Univerzita v utahu, kde byl roku 1968 Davidem Evansenem založen projekt pro rozvoj počítačové grafiky. Projekt získal jak peněžní podporu tak několik předních vědců pracujících v tomto oboru. Během vývoje došlo k zásadním objevům:
• Základní algoritmy a techniky renderování. Například anti - aliasing, perspektivní zkeslení a jiné.
• Mapování textur, což je pokrytí objektu obrázkem.
• Algoritmy pro stínování těles - stínováním se rozumí vykreslení určitého místa na povrchu tělesa správnou barvou pro vytvoření iluze trojrozměrnosti. Nejjednodušší metoda vybarví celý polygon jedním odstínem barvy. Existuje ale několik metod pro simulaci zaoblených tvarů:
• Gouraudovo stínování je algoritmus vynalezený v roce 1971 Francouzem Henrim Gouraudem. Spočívá ve vytvoření iluze zaoblenosti interpolováním barvy podél povrchu.
• Phongovo stínování je pomalejší, ale přesnější technika vynalezená Buiem Tuongem Phongem. Iluze oblého povrchu je vytvořena interpolováním směru normály podél povrchu polygonu s nastavitelnou velikostí odrazivosti (lesklosti) materiálu. Tato metoda byla později optimalizována Jimem Blinnem, dalším pracovníkem utažské univerzity. V dnešní době jde o široce využívanou metodu.
• Edwin Catmull a Jim Clark vyvinuli metodu zaoblení povrchu tělesa rozdělením na menší polygony (Catmull - Clarkův algoritmus), často využívanou při 3D modelování.
Několik vědců z již zmíněné Utahské univerzity po té založilo významné firmy na poli počítačové grafiky, například Silicon Graphics (Jim Clark), Adobe Systems (John Warnock), Netscape (Jim Clark) nebo Pixar (Edwin Catmull). Neopomenutelným produktem utažské univerzity je nejslavnější model v historii počítačové grafiky, konvice z Utahu (obr. č. 1), kterou vytvořil Martin Newell.
Prvním filmem, kde se objevily 3D grafické počítačem generované obrázky, se v roce 1976 stal Futureworld a prvním celovečerním 3D - animovaným filmem byl Toy Story z roku 1995.

1.2. Modelování
Pojmem modelování se rozumí proces vytváření 3D objektů. Objekty můžeme vytvářet ručně, jednoduchými operacemi (odečíst, průnik, sjednocení) s primitivními tělesy a nebo na základě měření v reálném světě. Samozřejmě, že postupem času software dostával stále více a více dostupných operací, s kterými bylo možné dosáhnout lepších výsledků než kdy dříve.
Každý model ve 3D grafice je tvořen polygony. Jeden polygon je spojnice mezi třemi a více body v prostoru (obr. č. 2). Každý bod má souřednice X, Y, Z, které určují jeho polohu v prostoru. Vkládáním primitivních objektů a převáděním na polygony můžeme tyto objekty dál editovat, nebo můžeme „skládat“ objekty pomoci polygonů samotných. Většinou se ale postupuje již zmíněným skládáním objektů a následným editováním, až dostaneme požadovaný objekt. K úpravým slouží nespočet nástrojů, kterými disponuje snad každý software určený k tvorbě 3D.
1.3. Texturování
Texturování patří k jedné z nejvýznamějších činností v oblasti 3D grafiky. Je to v podstatě „obalení“ objektu obrázkem. V nejjednodušší formě jsou objekty obarveny texturou, která má námi nastavenou barvu. Můžeme ale použít i více textur na jednom tělesu. Takto dosáhneme perfektních výsledků i s relativně jednoduchým modelem.
Textury nám dovolí dělat s objektem prakticky cokoliv. Můžeme použít tzv. Bump Mapování, které pracuje na principu odečítání zvolené barvy od povrchu modelu a tak dochází k plastičnosti textury a tedy i samotného modelu. Kombinováním jednotlivých parametrů defaultních materiálu můžeme dosáhnout takžka jakéhokoliv materiálu, pokud tedy víme jak. Při tvorbě takových materiálů musíme znát vlastnosti materiálu který chceme napodobit a to především barvu (texturu), strukturu povrchu, odrazivost, lesklost, případně průhlednost (index lomu světla). V dnešní době ale není problém sehnat námi požadovaný materiál na internetu. Výrobci softwaru také často dodávají balíček předdefinovaných materiálů připravených pro naši tvorbu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text je cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24057
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse