Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > A. S. NEILL, SVOBODNÁ ŠKOLA SUMMERHILL, NOVÁ VÝCHOVA

A. S. NEILL, SVOBODNÁ ŠKOLA SUMMERHILL, NOVÁ VÝCHOVA

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na popis A. S. Neilla a svobodné školy Summerhill její pravidla. Nakonec se zabývá novou výchovou.

Obsah

1.
Svobodná škola A. S. Neilla Summerhill
2.
Zásady A. S. Neilla praktikované ve škole Summerhill
3.
Nová výchova

Úryvek

" Morální pocit viny naplňuje především funkční spojení dítěte s autoritou. Představuje překážku v rozvoji samostatnosti. Vytváří ďábelský kruh složený ze vzpoury, kajícnosti, podřízení se a opětovné vzpoury. U většiny dnešních lidí pocit viny vyplývá v menší míře z vlastního svědomí než z pocitu neposlušnosti k autoritám a s tím svázaným strachem z trestu. Přitom není důležité, zda jde o fyzický trest, o ztrátu lásky, nebo o vytvoření pocitu odcizení. Všechny takové pocity viny vyvolávají neklid a ten opět vede k nevraživosti a přetvářce.
 V Neillově škole není náboženská výchova. To neznamená, že v ní humánní hodnoty nehrají důležitou roli. Neill o tom říká: „Nejenom věřící a nevěřící mezi sebou bojují, ale ti kteří nevěří ve svobodu člověka a ti, kteří chtějí svobodu získat.“ (Neill, 1972, In: Prokop, 2005, s. 87).

Nová výchova
Nová výchova, u nás i v Evropě zvána reformní pedagogika, v anglosaských zemích progresivní výchova v Itálii aktivismus.
Podle Františka Singuleho termín nová výchova nejlépe vystihuje charakteristika německého pedagoga H. Röhrse: „Reformní pedagogika není vůbec uzavřenou historickou kapitolou, nýbrž živoucím hnutím, ba přímo pedagogickým kontinuem, z něhož neustále vycházejí rozhodné podněty, pokud jde o další rozvíjení výchovy a školy.“ (Röhrse, 1988, In: Singule,1992, s. 7).
Představitelé a stoupenci tohoto hnutí nebyli teoretici, ale bezprostředně výchovně působili ve školách a podobných zařízení, kde vytvářeli a ověřovali své výchovné poznatky a předpoklady. Jejich snahou nebylo vytvářet novou pedagogickou teorii, ale změnit práci a praxi ve stávajících školách a jiných výchovných zařízení. Vytvořit tzn. novou výchovu, tato snaha se někdy pojmenovává: reforma zdola. Hnutí nové výchovy či reformní pedagogiky navázalo na myšlenkové pedagogické dědictví J.J. Rosseaua a jeho následovníků J.J. Pestalozziho, F. Fröbla a L.N. Tolského.

Společným znakem představitelů hnutí nové výchovy je kritika staré, tradiční školy a výchovy. Kritizovali hlavně mechanický způsob učení, spočívající ve výhradně vštěpování látky do paměti žáků, kteří zůstávali pasivní. Vadila jim skutečnost, že škola je zcela ovládána učitelem, a učební látkou danou zhora, kritika se opírala i o potlačování individuality, strnulou koncepcí vyučování, používání uniformních vyučovacích metod a hodnocení výsledků dogmatickými měřítky. J. Dewey prohlásil: „tradiční škola měla těžiště vně dítěte, v učiteli, v učebnici, všude, kde chcete, jen ne v bezprostředních instinktech a činnostech dítěte“. (Dewey, In: Singule, 1992, s. 10). E. Keyová označila celou strukturu staré školy za: „neproniknutelnou houšť hlouposti, předsudků a omylů, kde je možno útočit na každou jednotlivost.“ (Keyová, In: Singule, 1992, s. 11).
Krátce řečeno, nová výchova znovu objevila dítě. Předcházející výklad můžeme také stručně shrnout konstatováním, že společným východiskem představitelů nové výchovy jak v jejich kritice staré školy, tak v jejich koncipování nového přístupu k dítěti byl naturalismus. Singule uvádí: „Základním naturalistickým principem celého námi sledovaného pedagogického hnutí je přesvědčení, že štěstí a zdar každého jedince jsou podmíněny souhlasem jeho způsobu života s přírodou, představovanou zde ani ne tak vnějším přírodním prostředím jako přírodou v nás, tj. přirozenými instinkty a potřebami každého člověka, protože opatření přírody slouží zdravému vývoji lidských bytostí.“(Singule, 1992, s. 12)."

Poznámka

Dubnický technologický institut

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29081
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse