Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Activity, hra na rozvoj jemné motoriky

Activity, hra na rozvoj jemné motoriky


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Seminární práce upravuje klasickou hru aktivity tak, aby rozvíjela jemnou motoriku a byla využitelná pro lidi s tělesným postižením. Stěžejní pravidla jsou totožná, jen tři úkoly mají jinou podobu - jsou zaměřené právě na rozvoj jemné motoriky.

Obsah

1.
Cílová skupina
2.
Doba trvání aktivity
3.
Místo konání aktivity
4.
Úprava prostředí
5.
Pomůcky
6.
Cíl činnosti
7.
Pracovní postup/ Pravidla
8.
Možné obměny
9.
Zhodnocení

Úryvek

"Pomůcky
herní plán, 4 figurky, karty s hodnotami 3-4-5 (se slovy, která se budou předvádět – je potřeba, aby autor volil taková slova, která je možno za pomoci daných způsobů předvádění ztvárnit – není tedy možno použít slova z originální hry Activity, přesýpací hodiny, plastelína, podložka, nožík, ubrousky, karty s prstovou abecedou, vanička s tmavým podkladem, sypký materiál (písek), klacík

Cíl činnosti
- Cvičení pro podporu a rozvoj jemné motoriky
- Zábava
- Trénink vyjadřovacích, komunikačních schopností
- Trénink koncentrace

Pracovní postup/ Pravidla
Hráči se na úvod rozdělí maximálně do čtyř týmů po dvou hráčích. Každá ze skupinek si zvolí barvu figurky a postaví ji na startovní políčko. Určený hráč začínajícího týmu si vybere jednu z obtížností (kartičku s číslem tři, čtyři nebo pět) a může si na ní zvolit jeden z pojmů. U každého z pojmů je vyobrazen symbol (modelování, prstová abeceda, malování do písku) s určitým barevným pozadím. Tyto jednotlivé symboly odpovídají i čtverečkům na hracím plánu. Nyní ukáže vybraný pojem členům soupeřících týmů. Jeho úkolem je znázornit toto slovo tak, aby jej dokázal uhodnout jeho spoluhráč.
Existují tři způsoby předvádění pojmů. Nejsnadnějším je znakování pomocí prstové abecedy, při němž hráč ukazuje svému soupeři slovo, které je předmětem hry. Oba při tom mají jako pomůcku vytištěnou prstovou abecedu. V obtížnosti 3 se jedná o tří písmenná slova, v obtížnosti 4 o čtyřpísmenná slova a v obtížnosti 5 pětipísmenná slova.
Druhou, náročnější variantou je nakreslení daného pojmu. Nekreslíme však na papír, ale do sypkého materiálu na tmavém podkladu (písek, mouka) pomocí klacíku nebo přímo prstu.
Třetí, nejnáročnější variantou je „sochání“ – modelování z modelíny. Předvádějící hráč při ní modeluje dané slovo. Zde je potřeba volit taková slova, aby bylo jejich vymodelování možné. Např. obtížnost 3 – úsměv, slunce, mrak; 4- knoflík, kšiltovka, ementál; 5-most, plachetnice, Stonehange..."

Poznámka

Seminární práce pro předmět Somatopedie na Univerzitě Hradec Králové. Varianta je obměnou klasické hry aktivity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d8b9d6492ccb.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Aktivity_pro_postizene.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse