Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Adam Smith a David Ricardo a jejich učení

Adam Smith a David Ricardo a jejich učení


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá učením Adama Smithe a Davida Ricarda. Uvádí stručné životopisy obou autorů, jejich názory, i myšlenky, které vyjadřovaly ve svých dílech. Objasňuje problematiku jejich teorií.

Obsah

1.
Stručný životopis Adama Smithe
2.
Bohatství národů
3.
Smithovo teorie - absolutní výhody, teorie hodnoty, důchodová teorie
4.
Stručný životopis Davida Ricarda
5.
Ricardovy teorie - rozvinutí teorie hodnoty, komparativní výhoda, teorie rozdělování

Úryvek

"Adam Smith (1723 – 1790)
Byl významný skotský ekonomický teoretik. V letech 1737-40 studoval Smith na Glasgowské univerzitě a v roce 1740-46 pokračoval v Oxfordu. Na těchto univerzitách získal své rozsáhlé encyklopedické znalosti. V roce 1752 se stává profesorem morální filozofie a univerzitě v Glasgowě, také přednášel řečnictví, literaturu a logiku.
V roce 1759 publikuje Smith své první dílo The Theory of Moral Sentiments (Teorie morálních citů). V roce 1764 rezignuje na své místo profesora a odjíždí do Francie jako osobní učitel ve službách lorda Towsenda. Tady se kromě jiného seznamuje s představiteli francouzského osvícenství, setkává se s Voltairem a s francouzskými ekonomy (fyziokraty) v čele s Quesneyem a Turgotem. Po návratu do Skotska začíná psát svou jedinou, avšak velmi obsažnou ekonomickoteoretickou práci, která vychází poprvé v roce 1776 pod názvem Pojednání o původu a podstatě bohatství národů (An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations).Tato kniha měla ještě za Smithova života velký úspěch,vyšla v pěti vydáních a byla přeložena do francouzštiny a němčiny.
Na sklonku svého života je Adam Smith nejen uznávaným filozofem a politickým ekonomem, ale i známou osobností v Británii i za hranicemi. Byl členem Královské (vědecké) společnosti a od roku 1778 měl oficiální titul Komisař pro cla. Skromný staromládenecký život Adama Smitha byl naplněn zejména úpravami dalších vydání jeho dvou hlavních prací. Umírá v roce 1790 ve věku 67 let.

Bohatství národů se stalo na svou dobu (ovládanou merkantilistickým myšlením) opravdu převratným dílem. Adam Smith posbíral tehdejší ekonomické liberální názory, k nim přidal svoje poznatky a zkušenosti a z toho všeho vytvořil ucelený ekonomický systém. Smith touto knihou položil základy nové vědy - politické ekonomie.
Smithovo dílo má pět knih, z nichž nejdelší a nejvýznamnější je kniha první. V této knize se autor zabývá problémy jako je dělba práce, peníze, směnná hodnota, mzda, zisk, renta, kapitál apod. V druhé knize se dále upřesňují témata z první knihy. Ve třetí knize je stručný nástin hospodářských dějin. Ve čtvrté knize popisuje krátké dějiny ekonomických teorií. Smith kritizuje merkantilismus a fyziokratismus. Zatímco merkantilisté viděli jako zdroj bohatství obchod, který není vzájemně výhodnou výměnou zboží, ale obohacováním se jedné strany na úkor druhé, fyziokraté viděli jediný zdroj bohatství v zemědělství. Smith si uvědomuje, že bohatství je vytvářeno jakoukoliv tvořivou prací. Poslední, pátá kniha, je věnována státním financím: státním příjmům, výdajům a dluhům.
Teorie „absolutní výhody“
Teorie „absolutní výhody“ podle Smithe dodává jednotlivým zemím na významu. Každá země obsahuje svůj genius loci pro tu kterou výrobu a produkt. Smith tvrdil, že Anglie bude profitovat zisk z obchodu, jestliže dokáže nakupovat zboží v cizině za cenu levnější než jsou výrobní náklady v samotné Anglii.
Učení o dělbě práce a směně
Smith zdůrazňuje klíčový význam dělby práce. Tu považuje za hlavní faktor růstu produktivity práce. Zajímavé je však jeho zkoumání otázky omezení dělby práci na velikosti trhu: Čím větší je trh, je i rozvinutější. Smithovo pojetí dělby práce a směny ovlivnilo jeho teorii peněz. Domnívá se, že příčinou jejich vzniku byla potřeba usnadnit směnu (= přechod od naturální k peněžní formě směny). Správně vystihuje, že proces vzniku peněz byl objektivní, nezávislý na vůli lidí či státu.."

Poznámka

Obsahuje fotografie.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.e-polis.cz/ekonomie/76-adam-smith.html, https://student.oaulpar.cz/~cenek/projekt1/smith.html, http://www.euroekonom.cz/osobnosti-clanky.php?type=jz-ricardo.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15143
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse