Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Administrativní styl a útvary - maturitní otázka 35/43

Administrativní styl a útvary - maturitní otázka 35/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje základní charakteristice administrativního stylu a jeho útvarům. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Nauka o slohu, styly a jejich činitelé - maturitní otázka 34/43, následující Publicistický styl - maturitní otázka 36/43.

Obsah

1.
Administrativní styl
1.1
Znaky
1.2
Jazyk
1.3
Útvary
2.
Životopis
2.1
Obvyklé pořadí údajů
3.
Posudek
4.
Úřední dopis (úřední korespodence)
4.1
Téma
4.2
Forma
5.
Žádost
6.
Protokol

Úryvek

"ŽIVOTOPIS
- úřední doklad, ustálená forma
- uvádíme pravdivé, věcné a stručné vystižení životních faktů
- seznamuje adresáta s činnostmi, znalostmi a zkušenosti a s dosavadním životem autora
- často je přílohou přihlášce ke studiu, k žádosti do zaměstnání ap.
- může se lišit v závislosti na účelu a rovněž na věku autora
- důraz kladen hlavně na přehlednost a úpravu
• klasický souvislé věty a text
• strukturovaný připomíná tiskopis, formulář; nepoužíváme souvislé věty
- obvyklé pořadí údajů: nadpis, účel  narození (kdy, kde)  bydliště, stav  stručně o rodině  vzdělání (kdy, kde, jak)  zaměření + zájmy a záliby  dosavadní zaměstnání  zdravotní stav  datum a místo  vlastnoruční podpis
POSUDEK
- podklad k pracovnímu hodnocení
- založen na popisu a charakteristice – charakteristika přímá, konstatování, pojmenování vlastností
- stručnost, konkrétnost, objektivnost hodnocení"

Poznámka

Pouze v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475920f98cb3b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Administrativni_styl_a_utvary.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse