Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Africké státy na jih od Sahary - maturitní otázka 13/15

Africké státy na jih od Sahary - maturitní otázka 13/15


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka velmi stručně seznamuje s africkými státy nacházejícími se jižně od Sahary. Tuto problematiku zpracovává obecně, vyjmenovává tamní řeky, národní parky či významné nerostné suroviny. Všímá si historie dané oblasti, jejího podnebí a v několika málo bodech specifikuje průmysl a zemědělství. Blíže charakterizuje pouze jeden stát, a to Jihoafrickou republiku. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Kanada, Mexiko - maturitní otázka 12/15 a následující zde Itálie, Španělsko a Portugalsko - maturitní otázka 14/15.

Obsah

1.
Přírodní podmínky
2.
Členitost pobřeží
3.
Reliéf
4.
Vodstvo
5.
Národní parky
6.
Podnebí
7.
Obyvatelstvo
8.
Stručná historie
9.
Současné problémy Afriky
10.
Nerostné suroviny
11.
Průmysl
12.
Zemědělství
13.
Turistika
14.
JAR – Jihoafrická republika

Úryvek

"Přírodní podmínky:
Sahel = přechod mezi savanou a Saharou (výraznější období sucha), savany, tropické deštné lesy (Kongo), pouště (Kalahari, Namib)

Členitost pobřeží: Guinejský záliv, Mosambický průliv, Madagaskar, Zanzibar, Seychely, Somálský poloostrov

Reliéf: Konžská pánev, Velká příkopová propadlina = oblast jezer Tanganika, Malawi (ne Viktoriino) + nejníže položené místo v Africe – Assalská proláklina (-155m), Etiopská vysočina, Východo – africká vysočina, Kilimandžáro – nejvyšší hora Afriky – Uhuru, Dračí Hory

Vodstvo: Niger, Modrý Nil, Kongo, Zambezi (Viktoriiny vodopády), Orange, jezera – Viktoriino, Tanganika, Malawi

Národní parky: Serengeti (Keňa), NP Kalahari, Krugerův národní park

Podnebí: Sahel – suché podnebí, střídají se období sucha a dešťů, období sucha jsou výraznější
Savany – střídání období sucha a dešťů,
Rovníková oblast (pralesy) – teplé vlhké podnebí, nejsou patrna roční období
Jižní Afrika (JAR) – subtropické podnebí

Obyvatelstvo:
- černoši, většina obyvatel žije na vesnicích (70%)
- mnoho různých kmenů např.: Pygmejové (Konžská pánev, Uganda), Křováci (Namíbie, Botswana), Masajové (Keňa), Zulové (JAR, Zimbabwe)
- jazyky – mnoho různých nářečí, jazyky bantu např. svahilština

Stručná historie:
- v minulosti kolonizace Evropany – tradiční domoviny různých kmenů byly uměle rozděleny hranicemi nových států
- mnoho afrických států se osamostatnilo až ve druhé polovině 20. stol.
- Búrské války(jižní Afrika) – Angličané vytlačili Holanďany (Búrové), Francouze, Němce na sever (19. stol.)
- Apartheid – 50. léta (JAR) – rasistický systém, dělení na černochy a bělochy, 1994 – Nelson Mandela prezidentem => konec apartheidu
- Občanské války: Rwanda, Sierra Leone
- Zimbabwe – etnické nepokoje – vyhnání a zabíjení bílých farmářů => jeden z nejchudšich států Afriky"

Poznámka

Klíčové pojmy jsou zvýrazněny. Práce obsahuje 1 mapu, rozsah čistého textu je 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d8774a509082.zip (73 kB)
Nezabalený formát:
Africke_staty_J_od_Sahary_MO.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse