Agenda 21

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové III

Charakteristika: Práce se zabývá dokumentem Agendy 21. století a navazující strategie Místních Agend 21. Nejprve nastiňuje vývoj politiky životního prostředí do roku 1992, poté popisuje záměr, strukturu, důsledky a místní strategie Agendy 21. století. Zde popisuje i postavení ČR v rámci EU. V poslední části autorka popisuje různé způsoby, jakými propagovat a dostávat do podvědomí strategie udržitelného rozvoje.

Obsah

1.
Nejdůležitější mezníky vývoje politiky životního prostředí před rokem 1992
2.
UNCED a Agenda 21. století
2.1.
Struktura Agendy 21
2.2.
Důsledky přijetí Agendy 21
2.2.1.
Místní Agenda 21 (MA21)
3.
Občan a trvale udržitelný rozvoj

Úryvek

"2.2. Důsledky přijetí Agendy 21

Agenda 21. století je spíše inspirativním programem nastoupení trvale udržitelného rozvoje pro vlády jednotlivých států, není totiž právně závazná. Přesto už v roce 1993 byla ustavena Komise pro udržitelný rozvoj za účelem sledování a vyhodnocování plnění závěrů UNCED a Agendy 21.
Hodnocení zásad a doporučení Agendy 21 proběhlo na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu 26. srpna až 4. září 2002. Bylo zde potvrzeno, že mezinárodní společenství je rozhodnuto pokračovat v nastoupeném trendu udržitelného rozvoje a hlavním výstupem konference bylo přijetí Implementačního plánu (který hodnotil dosavadní plnění Agendy 21, potvrdil platnost všech nesplněných úkolů a stanovil i nové cíle) a tzv. Johannesburské deklarace, která zavazovala členské státy OSN k přijetí strategií udržitelného rozvoje nejpozději do roku 2005.
Závěry WSSD jsou vodítkem pro všechna mezinárodní společenství (také včetně Evropské unie, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD a další) na minimálně dvě nadcházející desetiletí a měly by ovlivnit intenzivnější prosazování udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

2.2.1. Místní Agenda 21 (MA21)

Vzhledem k rozdílným podmínkám regionů – přírodním, sociálním, ekonomickým, technologickým - je v kapitole 28 s názvem „Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21“ deklarován záměr zpracovat urychleně ve všech zúčastněných zemích na úrovni regionů, okresů, měst a obcí lokální (místní) Agendu 21. Místní úřady totiž vytvářejí, řídí a udržují infrastrukturu regionu či mikroregionu a pomáhají při implementaci národní environmentální politiky. Zároveň jsou tyto úřady „úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti, a pomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“
Pro MA21 bylo v Agendě 21 navrženo několik cílů, které se týkaly činnosti místních úřadů. Úřady měly provést konzultace s obyvatelstvem a dosáhnout tak konsenzu ohledně MA21, také představitelé jednotlivých úřadů měli zlepšit spolupráci a výměnu informací mezi sebou navzájem. Každopádně měl co nejdříve proběhnout dialog s obyvatelstvem, které mělo být informováno o Agendě a udržitelném rozvoji vůbec.
Pokud se podíváme na Evropu, norský výzkumný program ProSus (Program for Research and Documentation for a Sustainable Society) se zabýval výzkumem stavu MA21 ve vybraných zemích Evropy v letech 1998 – 1999. Rozvoj MA21 totiž záleží na řadě podmínek, jako jsou například fungování občanské společnosti, stupeň environmentálního podvědomí obyvatel, forma státní podpory, dostatečný stupeň samostatnosti místních správ atd. Na základě těchto kritérií byly země rozděleny do čtyř skupin: Země, které začaly s MA21 brzo a nyní mají mnoho iniciativ MA21 (Švédsko, Velká Británie, Nizozemsko); země, které začaly s MA21 později a nyní mají mnoho iniciativ MA21 (Dánsko, Finsko, Norsko); země, které začaly s MA21 později a nyní mají málo iniciativ MA21 (Rakousko, Německo); a země, které začaly s MA21 nejpozději a které mají málo iniciativ MA21 (Francie, Irsko, Itálie, Španělsko). (Švec, 2002: 75-76)
Napadá vás otázka: „Kam by v roce 1999 patřila Česká republika?“ Odpověď je snadná. Pro naši republiku by musela být vytvořena zvláštní kategorie „země, které s MA21 téměř nezačaly“. Udržitelný rozvoj pro nás byl v některých obdobích politicky zapovězeným tématem. MA21 neměla podporu politickou a tedy ani státní. Světlejší období pro trvale udržitelný rozvoj u nás přichází až s vypracováním Strategie udržitelného a regionálního rozvoje České republiky v roce 2000. Následně přijala svoji strategii i Evropská Unie a se vstupem České republiky do EU v květnu roku 2004 se tedy i tato strategie stává pro ČR závaznou. Začaly se vypracovávat lokální strategie rozvoje v jednotlivých mikroregionech ČR, které vstupují v platnost v poslední době a podle kterých by se tedy měl začít řídit rozvoj v těchto oblastech (kupříkladu v rámci Místní akční skupiny Nízký Jeseník, což je oblast mého bydliště, byla strategie přijata teprve v prosinci loňského roku). To znamená, že i Česká republika, přes svou počáteční skepsi k MA21, nyní sleduje příklad ostatních zemí EU a nastupuje cestu trvale udržitelného rozvoje."

Poznámka

Tato esej by měla sloužit k rozšíření podvědomí o Agendě 21 a strategiích udržitelného rozvoje.
Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9780
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse