Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Agrární politika České republiky - přednáška 1/20

Agrární politika České republiky - přednáška 1/20

Kategorie: Hospodářská politika, Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává tři témata týkající se agrární politiky České republiky. Kromě obecných zásad agrární politiky a jejich nástrojů sleduje i principy, reformy společné zemědělské politiky. V závěru se autor zabývá teoriemi hospodářské politiky a vysvětluje význam zásahů státu do ekonomiky v souvislosti s hospodářskou politikou. Následující práci naleznete zde Podpůrná politika a regulace trhů v agrárním sektoru - přednáška 2/20.

Obsah

1.
Agrární politika
1.1
Nástroje agrární politiky
1.2
Nástroje, které současná agrární politika ČR využívá
2.
Společná zemědělská politika (SZP)
2.1
Principy SZP
2.2
Vývoj SZP
2.3
Reformy SZP
2.4
Současná SZP
3.
Teorie hospodářských politik
3.1
Úrovně uplatňování hospodářské politiky
3.2
Typy hospodářské politiky
3.3
Význam zásahů státu do ekonomiky

Úryvek

"Agrární politika
- = specifická forma ekonomické politiky státu (nadnárodního uskupení)
- = souhrn nástrojů státu nebo nadnárodního společenství (př. EU), státních i nestátních institucí, prostřednictvím kterých daný subjekt upravuje poměry v oblasti zemědělství a výživy obyvatel (hospodářské, právní, sociální a kulturní poměry)

Nástroje agrární politiky

Ekonomické nástroje agrární politiky vztahující se k produkčnímu faktoru půda
a) politiky ve vztahu k regulaci trhu půdy
- zákony omezující prodej zemědělské půdy určitým skupinám (př. cizím státním příslušníkům: ČR do 2011 přechodné období pro uvolnění prodeje zemědělské půdy - kvůli nižší koupěschopnosti občanů ČR vůči EU 15)

- regulace cen zemědělské půdy: min. či max. ceny prodeje či pronájmu, úřední ceny pro vykoupení půdy státem ve veřejném zájmu
- min. či max. ceny půdy nejsou v ČR stanoveny s výjimkou prodeje státní zem. půdy
- pachtovné = cena pronájmu zem. půdy: určena trhem, pokud se strany nedohodnou, pak min. pachtovné = 1 % z úřední ceny půdy stanovené na základě bonitace

- východisko pro stanovení úřední ceny půdy: BPEJ = bonitované půdně ekologické jednotky
- = území se specifickými půdními a klimatickými podmínkami, které ovlivňují produkční potenciál území (úroveň a strukturu rostlinné výroby)
- pro jednotlivé BPEJ byly vypočteny úřední ceny zem. půdy: ceny stanoveny na základě kapitalizace rentního efektu (výnosu dané BPEJ)
- úřední ceny slouží pro daňové účely: sazba daně z pozemků v % z úřední ceny zem. půdy
- 0,75 % z úřední ceny zem. půdy u kultur: orná půda, sady, zahrady, chmelnice, vinice
0,25 % pro trvalé travní porosty

b) politiky ve vztahu k vlastnické struktuře
- př. předkupní právo: v ČR pouze u státní zem. půdy: předkupní právo má nájemce
- př. pozemkové reformy, transformační procesy (privatizace a restituce zemědělské půdy)

c) fiskální nástroje
- př. daň z pozemků
d) politiky ve vztahu k užití půdy
- př. cíl omezit intenzivní využívání půdy - nástroje: dotace na zatravnění půdy či zalesnění, set-aside systémy = dočasné nebo trvalé nevyužívání půdy
- př. ochrana zemědělského půdního fondu - účelem je chránit půdy vyšší kvality, zabránit nadměrnému úbytku zemědělské půdy, proto stanoveny podmínky pro vynětí půdy z tohoto fondu a její využití pro nezemědělské účely (zákon o ochraně zem. půdního fondu)"

Poznámka

Práce je psaná částečně formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21173
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse